Serie Onderneming en Recht

135. A. Sikkema-Lenaerts, Particuliere beleggingsgeschillen bij Kifid, diss. Deventer: Wolters Kluwer 2023 (636 blz)

134. M.D. Reijneveld, Gegevensbescherming in faillissement, diss. Deventer: Wolters Kluwer 2023 (308 blz)

133. F.G. Laagland, J. Kloostra (red.) Driehoeksrelaties in het arbeidsrecht.Deventer: Wolters Kluwer 2023 (436 blz)

132. J.C.T.F. Lokin, Afscheiding van bestanddelen,diss. Deventer: Wolters Kluwer 2022 (500 blz)

131. F.E.J. Beekhoven van den Boezem, B. Bierens (red.), Geld in beweging: actualiteiten geld en betalingsverkeer, Deventer: Wolters Kluwer 2022 (376 blz)

130. R.J. ter Rele, Beperkte rechten op eigen goederen, diss. Deventer: Wolters Kluwer 2022 (324 blz)

129. P.T.J. Wolters, R.M. Hermans, A. Janssen & P. Ortolani (red.), Digitalisering en conflictoplossing. Deventer: Wolters Kluwer 2021 (364 blz)

128. P.A. Fruytier, De civielrechtelijke inbedding van het besluitenaansprakelijkheidsrecht, diss. Deventer: Wolters Kluwer 2021 (500 blz)

127. N.M. Brouwer, De cyberverzekering vanuit civielrechtelijk perspectief, diss. Deventer: Wolters Kluwer 2021 (392 blz)

126. I. Palm-Steyerberg, Personentoetsingen in de financiële sector, diss. Deventer: Wolters Kluwer 2021 (648 blz)

125. T.F. Walree, Schadevergoeding bij de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, diss. Nijmegen, Deventer: Wolters Kluwer 2021 (248 blz)

124. R. Bobbink, Antichresis en pandgebruik, diss. Nijmegen, Deventer: Wolters Kluwer 2021 (548 blz)

123. K. Everaars, Wijziging van beperkte rechten, diss. Nijmegen, Deventer: Wolters Kluwer 2021 (448 blz)

122. D. Busch, V.P.G. de Serière, C.W.M Lieverse, F.E.J. Beekhoven van den Boezem, R.H. Maatman, B. Bierens & J. Diam, Zorgplicht in de financiële sector, Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, Deventer: Wolters Kluwer 2020 (228 blz)

121. D.F.H. Stein, V. Tweehuysen, S.E. Bartels, Verjaring, Deventer, Wolters Kluwer 2020 (584 blz)

120. J.W.A. Dousi, De uitleg van Anglo-Amerikaanse boilerplate-bedingen in Nederlandse contracten, diss. Nijmegen, Deventer: Wolters Kluwer 2020 (396 blz)

119. J.E. de Klerk, Instellingen voor collectieve belegging in effecten, diss. Nijmegen, Deventer: Wolters Kluwer 2020 (688 blz)

118. A.M. Mennens, Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement, diss. Nijmegen, Deventer: Wolters Kluwer 2020 (992 blz)

117. K.W.C. Geurts, Zekerheid voor leverancierskrediet, diss. Nijmegen, Deventer: Wolters Kluwer 2019 (528 blz)

116. C.J.H. Jansen, B.A. Schuijling & I.V. Aronstein (red.), Onderneming & digitalisering, Nijmegen, Deventer: Wolters Kluwer 2019 (396 blz)

115. C.M. Harmsen, Administratieplicht en aansprakelijkheid voor het boedeltekort, diss. Nijmegen, Deventer: Wolters Kluwer 2019 (400 blz)

114. N.B. Pannevis, Achtergestelde vorderingen, diss. Nijmegen, Deventer: Wolters Kluwer 2019 (796 blz)

113. C.J.M. Klaassen, G.J. Meijer, C.L. Schleijpen (red.), Going Dutch, Deventer: Wolters Kluwer 2019 (892 blz)

112. D. Busch, C.W.M. Lieverse (red.), Handboek beleggingsondernemingen, Deventer: Wolters Kluwer 2019 (1572 blz)

111. B. Snijder-Kuipers, A.T.A. Tilleman (red.), Handboek WWFT, Deventer: Wolters Kluwer 2019 (424 blz)

110. M.A. Heilbron, Retentierecht en uitwinning, Deventer: Wolters Kluwer 2019 (636 blz)

109. T.E. Booms, Aanvullen van subjectieve rechten, Deventer: Wolters Kluwer 2019 (616 blz)

108. E.M. Hoogervorst, C.J.H. Jansen, M.M.C. van de Moosdijk, A. Knigge (red.), Kartelschade, Deventer: Wolters Kluwer 2019 (236 blz)

107. S.W. van den Berg, Waarderingsvragen in het ondernemings- en involventierecht, diss. Nijmegen, Deventer: Wolters Kluwer 2019 (368 blz)

106. G.J.L. Bergervoet, T. Hutten, B.A. Schuijling, N.S.G.J. Vermunt, Financiering van de productieketen, Deventer: Wolters Kluwer 2019 (252 blz)

105. T.M.C. Arons, J. de Bie Leuveling Tjeenk, D. Busch, C.J.M. Klaassen (red.), Collectief Schadeverhaal, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (264 blz)

104. D.R. Doorenbos, M.P. Nieuwe Weme, J.B.S. Hijink, T.M. Stevens (red.), Handboek Marktmisbruik, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (778 blz)

103. J.J. van den Broek, G.J.C. Rensen (red.), Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen,Deventer: Wolters Kluwer 2018 (432 blz)

102. C.J.H. Jansen, M.M.C. van de Moosdijk, R.W.E. van Leuken (red.), Nijmeegs Europees privaatrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (236 blz)

101. I.P.M.J. Janssen, De civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdiensterlener jegens de niet-particuliere cliëntdiss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2017 (455 blz)

100. S.E. Bartels, C.J.H. Jansen, B.A. Schuijling, N.S.G.J. Vermunt (red.), Vertrouwen in het burgerlijke recht, Liber amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer: Wolters Kluwer 2017 (616 blz)

99. S.E. Bartels, K. Everaars & J.B. Spath (red.), Tenietgaan van beperkte rechten, Deventer: Kluwer 2017 (328 blz)

98. B.M. Katan, Toerekening van kennis aan rechtspersonen, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2017 (609 blz)

97. M. Huizingh, Contractsovernemingdiss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2016 (393 blz)

96. I.P.M. Ligteringen, Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2016 (381 blz)

95. S. van Dongen, Groepen van Contracten, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2016 (482 blz)

94. P.J. van der Plank, Natrekking door onroerende zaken, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2016 (279 blz)

93. C.J.H. Jansen, De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht tussen 1940 en 1992, Deventer: Kluwer 2016 (196 blz)

92. V. Tweehuysen, Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2016 (363 blz)

91. C. van Ewijk, M. Heemskerk, R.H. Maatman, Th.E. Nijman (red.), Pensioen 2020, Deventer: Kluwer 2016 (369 blz)

90. B.A. Schuijling, Levering en verpanding van toekomstige goederendiss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2016 (495 blz)

89. C. Spierings, De eenzijdige rechtshandelingdiss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2016 (485 blz)

88. P. Laaper, Uitbesteding in de financiële sector, in het bijzonder van vermogensbeheer door pensioenfondsen, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2015 (431 blz)

87. C.J.H. Jansen, De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht in de lange 19e eeuw, Deventer: Kluwer 2015 (356 blz)

86. V.J.M. van Hoof, Generale zekerheidsrechten in rechtshistorisch perspectief, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2015 (499 blz)

85. R.W.E. van Leuken, Rechtsverhoudingen tussen particulieren en de verdragsrechtelijke verkeersvrijheden: directe horizontale werking van de vrijverkeerbepalingen in het VWEU, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2015 (251 blz)

84. G.J.L. Bergervoet, Borgtocht, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2014 (373 blz)

83. C.J.M. Klaassen, N. van Tiggele-van der Velde, P.E. Ernste, A.Ch.H. Franken (red.), Verzekering en ADR, Deventer: Kluwer 2014 (480 blz)

82. C.J.H. Jansen, L.G. Verburg (red.), Onderneming en beloning, Deventer: Kluwer 2014 (389 blz)

81-I. A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, L.A.D. Keus, J.S. Kortmann, M.H. Wissink (eds.), The Influence of EU Law on National Private Law, General Part, Deventer: Kluwer 2014 (732 blz)

81-II. A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, L.A.D. Keus, J.S. Kortmann, M.H. Wissink (red.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrechtBijzonder deel, Deventer 2014 (1009 blz)

80. S.R. Damminga, Ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling als bronnen van verbintenissen, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2014 (485 blz)

79. D. Busch, M.P. Nieuwe Weme (red.), Christels koers: liber amicorum Prof. mr. drs. C.M. Grundmannn-van de Krol, Deventer 2013 (777 blz)

78. D. Busch, C.J.M. Klaassen, T.M.C. Arons (red.), Aansprakelijkheid in de financiële sector, Deventer 2013 (1179 blz)

77. P.T.J. Wolters, Alle omstandigheden van het geval: Een onderzoek naar de omstandigheden die de werking van de redelijkheid en billijkheid beïnvloeden, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2013 (407 blz)

76. D.R. Doorenbos, M.J.C. Somsen, G.V. Naber (red.), Onderneming en sanctierecht: Handhaving van financieel toezichtrecht, in het bijzonder onder de Wft en Pw, Deventer 2013 (549 blz)

75. R.J. van der Weijden, De faillissementspaulianadiss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2012 (280 blz)

74. P.E. Ernste, Bindend advies, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2012 (357 blz)

73. C.M. Hilverda, De bestrijding van faillissementsfraude: waar een wil is, oratie Nijmegen, Deventer: Kluwer 2012 (105 blz)

72. N.E.D. Faber, J.J. van Hees, N.S.G.J. Vermunt (red.), Overeenkomsten en insolventie, Deventer 2012 (399 blz)

71. V.P.G. de Serière, Als de (stille?) noodklok luidt: overheidsingrijpen in privaatrechtelijke verhoudingen ten behoeve van stabiliteit in de financiële sector, oratie Nijmegen, Deventer: Kluwer 2012 (84 blz)

70. M.H.E. Rongen, Cessie, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2012 (1847 blz)

69. P.J. van der Korst, R. Abma, G.T.M.J. Raaijmakers (red.), Handboek onderneming en aandeelhouder, Deventer: Kluwer 2012 (678 blz)

68. B. Bierens, C.M. Grundmann-van de Krol, D.J.R. Lemstra, T.M. Stevens (red.), Handboek beursgang,Deventer: Kluwer 2011 (614 blz)

67. N. van Tiggele-van der Velde, J.H. Wansink, P. Soeteman, C.R. Pontvuijst (red.), Verzekering ter beurze: Coassurrantie in theorie en praktijk, Deventer: Wolters Kluwer 2017 (tweede druk) (635 blz)

66. C.J.M. Klaassen, G. van Solinge, H.M. de Mol van Otterloo, P.E. Ernste (red.), Onderneming en ADR, Deventer 2011 (404 blz)

65. J.W.A. Biemans, Rechtsgevolgen van stille cessie, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2011 (869 blz)

64. R.H. Maatman, R.M.M.J. Bauer, D. Busch, L.G. Verburg (red.), Onderneming en pensioen, Deventer 2011 (716 blz)

63. S.E. Bartels, A.J. Verdaas, R.J. van der Weijden (red.), Effecten en vermogensrecht, Deventer 2011 (339 blz)

62. A.J. Tekstra, Verrekening door de fiscus, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2011 (311 blz)

61. D. Busch, Naar een beperkte aansprakelijkheid van financiële toezichthouders?, oratie Nijmegen, Deventer: Kluwer 2011 (104 blz)

60. A.D.W. Soedira, Het akkoord, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2011 (332 blz)

59. L.G. Verburg, Het Nederlands ontslagrecht en het BBA-carcinoom, oratie Nijmegen, Deventer: Kluwer 2010 (69 blz)

58. N.E.D. Faber, H.J. Damkot, N.S.G.J. Vermunt, Ch.A.M. Domingus (red.), Bancaire zekerheidLiber Amicorum Mr. J.H.S.G.K. Timmermans, Deventer 2010 (369 blz)

57. D. Busch, D.R. Doorenbos, C.M. Grundmann-van de Krol, R.H. Maatman, M.P. Nieuwe Weme, W.A.K. Rank (red.), Onderneming en financieel toezicht2e druk, Deventer, 2010 (1093 blz)

56. F.E.J. Beekhoven van den Boezem, Credit claims: Kredietvorderingen als beleenbare activa voor monetaire beleidstransacties in het Eurosysteem, oratie Nijmegen, Deventer: Kluwer 2010 (57 blz)

55. J.B. Spath, Zaaksvervanging, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2010 (457 blz)

54. N.E.D. Faber, C.M. Grundmann-van de Krol, F.E.J. Beekhoven van den Boezem, N.S.G.J. Vermunt (red.), De Kredietcrisis, Deventer 2010 (226 blz)

53. C.M. Hilverda, Faillissementsfraude, 3e druk, Deventer 2009 (643 blz)

52. J.C.A. Houdijk, Publieke belangen in het mededingingsrecht, Een onderzoek in vijf domeinen, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2009 (867 blz)

51. D. Busch, C.M. Grundmann-van de Krol (red.), Handboek beleggingsondernemingen, Deventer: Kluwer 2009 (1116 blz)

50. M.S. Houwerzijl, S.S.M. Peters (red.), Exitonderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking, Liber Amicorum voor Irene Asscher-Vonk, Deventer: Kluwer 2009 (533 blz)

49. N.E.D. Faber, H.W. Heymann, C.J.M. Klaassen, Ch.A.M. Domingus-Schwencke, C. Rijckenberg (red.), Knelpunten bij beslag en executie, Deventer: Kluwer 2009 (789 blz)

48. H. Verschueren, M.S. Houwerzijl (red.), Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heenBelgie, Nederland, Europa, de wereld, Deventer 2009 (293 blz)

47. J.W.P.M. van der Velden, Beleggingsfondsen naar burgerlijk recht, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2008 (419 blz)

46. M.P. Nieuwe Weme, G. van Solinge, R.P. ten Have, L.J. Hijmans van den Bergh (red.), Handboek openbaar bod, Deventer 2008 (1242 blz)

45. L.G. Verburg, De koers van de bestuurderOver recht, arbeid en medezeggenschapDeventer: Kluwer 2008 (51 blz)

44. S.C.J.J. Kortmann, J.J. van Hees, N.E.D. Faber, N.S.G.J. Vermunt, Ch.A.M. Domingus-Schwencke (red.), De bewindvoerder, een octopus, Deventer: Kluwer 2008 (500 blz)

43. A.J. Verdaas, Stil pandrecht op vorderingen op naam, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2008 (387 blz)

42. A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, L.A.D. Keus (red), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht, Deel 42-I Algemeen deel, Deel 42-II Bijzonder deel, Deventer: Kluwer 2007 (1315 blz)

41. N.E.D. Faber, C.J.H. Jansen, N.S.G.J. Vermunt (red), Fiduciaire verhoudingen, Libellus amicorum prof.mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer 2007 (265 blz)

40. D.R. Doorenbos, N. Lemmers, R.H. Maatman, M.P. Nieuwe Weme, W.A.K. Rank (red), Onderneming en financieel toezicht, Deventer 2007 (688 blz)

39. I.P. Asscher-Vonk, A. van Hees, R.H. Maatman, B.J. Schoordijk (red), Onderneming en integriteit, Deventer, 2007 (256 blz)

38. D.R. Doorenbos, Naming & shaming, Deventer 2007 (106 blz)

37. T.H.D. Struyken, De numerus clausus in het goederenrecht, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2007 (870 blz)

36. B.F.L.M. Schim, Giraal effectenverkeer en goederenrecht, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2006 (245 blz)

35. R.H. Maatman, Het belangrijkste financiële product, oratie Nijmegen, Deventer: Kluwer 2006 (68 blz)

34. D.R. Doorenbos, S.C.J.J. Kortmann, M.P. Nieuwe Werne (red.), Handboek Marktmisbruik, 2e [gew.] druk, Deventer: Kluwer 2008 (600 blz)

34. D.R. Doorenbos, S.C.J.J. Kortmann, M.P. Nieuwe Weme (red.),Marktmisbruik, Deventer: Kluwer 2006 (517 blz)

33. N.E.D. Faber, Verrekeningdiss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2005 (614 blz)

32. B.P.M. Ravels, Grenzen van voorzienbaarheidDe betekenis van het begrip voorzienbaarheid voor verplichtingen tot schadevergoeding wegens rechtmatige overheidsdaad, Deventer 2005 (95 blz)

31. A. Steneker, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2005 (325 blz)

30. C.G. van der Plas, De taak van de rechter in het IPREen verkenning van de grenzen van de taak van de Nederlandse rechter bij de toepassing van vreemd privaat- en publiekrecht, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2005 (645 blz)

29. D.W. Aertsen, De trust, Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht,diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2004 (370 blz)

28. Ewan McKendrick, The Creation of a European Law of ContractsThe role of standard form contracts and principles of interpretation, Deventer 2004 (68 blz)

27. R.H. Maatman, Het pensioenfonds als vermogensbeheerder, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2004 (310 blz)

26. Th.C.J.A. van Engelen, Onverkoopbare vermogensrechtenArtikel 3:83 (3) BW nader beschouwd, Deventer 2003 (192 blz)

25. C.J.M. Klaassen, R.J.N. Schlössels, G. van Solinge, L. Timmerman (red), Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt, Deventer 2003 (741 blz)

24. S.C.J.J. Kortmann, C.J.H. Jansen, G. van Solinge, N.E.D. Faber (red), Onderneming en 10 jaar nieuw Burgerlijk Recht, Deventer 2002 (740 blz)

23. J.J. Dammingh, Bemiddeling door de makelaar bij de koop en verkoop van onroerende zaken, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2002 (463 blz)

22. I.P. Asscher-Vonk, N.E.D. Faber, S.C.J.J. Kortmann, E. Loesberg (red), Onderneming en werknemer, Deventer 2001 (414 blz)

21. J.M.A. Berkvens, N.E.D. Faber, S.C.J.J. Kortmann, A. Oskamp (red), Onderneming en ICT, Deventer 2000 (324 blz)

20. C.J.M. Klaassen, Schadeveroorzakend handelen in functie, Deventer: Kluwer 2000 (110 blz)

19. S.O.H. Bakkerus, Bancaire aansprakelijkheid, diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2000 (328 blz)

18. J. Stuyck, M. Waelbroeck, B.L.P. Reeken, S.B. Noë, F.O.W. Vogelaar (red), Competition law in the EU and the NetherlandsA practical guide, Deventer: 2000 (328 blz)

17. S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber, J.A.M. Strens-Meulemeester (red), Vertegenwoordiging en Tussenpersonen, Deventer: 1999 (635 blz)

16. G. van Solinge, M.P. Nieuwe Weme, Gedragsregels inzake een openbaar bod op aandelen, Deventer: 1999 (878 blz)

15. C.M. Hilverda, Faillissementsfraude, 2e [herz.] druk, Deventer: 1999 (551 blz)

14. R.E. van Esch, Electronic Data Interchange (EDI) en het vermogensrecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999 (267 blz)

13. S.C.J.J. Kortmann, W.A.K. Rank, M.H.E. Rongen, G. van Solinge, H.L.E. Verhagen (red), Onderneming en Effecten, Deventer 1998 (700 blz)

12. W.A.K. Rank, De (on)hanteerbaarheid van het Nederlandse recht voor de moderne financiële praktijk, oratie Nijmegen, Deventer: 1998 (50 blz)

11. S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber e.a. (red), Corporate Governance in perspectief, Deventer 1998 (375 blz)

10. S.C.J.J. Kortmann, F.J. Oranje e.a. (red), Overheid en onderneming, Deventer 1998 (442 blz)

9. G.A.J. Boekraad, Afwikkeling van de faillissementsboedel, diss. Nijmegen, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997 (323 blz)

8. J.J. van Hees, Leasing, diss. Nijmegen, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997 (207 blz)

7. S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber e.a. (red.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht, Deventer 1997 (607 blz)

6. S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber e.a. (red.), De curator, een octopus, Deventer 1996 (484 blz)

5. D.J. Hayton, S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Vertrouwd met de Trust, Trust and Trust-like Arrangements, Deventer 1996 (484 blz)

4. J. Beuving, Factoring, diss. Nijmegen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996 (174 blz)

3. A.G. van Solinge, Leeuwe- en andere delen, Enkele gedachten over winstverdeling bij personen- en kapitaalvennootschappen, Zwolle 1995 (27 blz)

2-I. S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber (red.), Geschiedenis van de FaillissementswetHeruitgave Van der Feltz I, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994 [heruitgave Deventer: Kluwer 2016]

2-II. S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber (red.), Geschiedenis van de FaillissementswetHeruitgave Van der Feltz II, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994 [heruitgave Deventer: Kluwer 2016]

2-III. S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber (red.), Geschiedenis van de FaillissementswetWetswijzigingen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995 (809 blz)

2-IV. S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber (red.), Geschiedenis van de FaillissementswetVoorontwerp insolventiewet, Deventer: Kluwer

1. S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Financiering en Aansprakelijkheid, Zwolle, 1994 (412 blz)

0. W.C.L. van der Grinten e.a. (red.), Onderneming en Nieuw Burgerlijk Recht, Zwolle 1991 (498 blz)