Serie vanwege het Van der Heijden Instituut

180. G.N.H. Kemperink, Macht en machtsverhoudingen bij openbare biedingen, Deventer 2022, 276

179. I. Palm-Steyerberg, The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance, Deventer 2022, 444

178. P.H.M. Broere, De kosten van de enquêteprocedure, Deventer 2022, 640

177. E.J. Breukink, De agenda en het agenderingsrecht bij kapitaalvennootschappen, Deventer 2022, 516

176. J. van Bekkum, K. Spruitenburg, C.M. Harmsen, A.R.J. Croiset van Uchelen, B. Bier, J.M. de Jongh, E.C.H.J. Lokin, Geschriften vanwege Vereniging Corporate Litigation, Deventer 2022, 520

175. J. van der Kraan, Toepassing en rechtskarakter van de groepsvrijstelling van artikel 2:403 BW, Deventer 2022, 680

174. C.D.J. Bulten, M.P. Nieuwe Weme, G.P. Oosterhoff, P.H.M Broere, Handboek Enquêterecht, Deventer 2022, 1800

173. K. Frielink, De quasi-bestuurder in het rechtspersonenrecht, Deventer 2022, 344

172. P.J. van den Bos, G. Gladdines MA, D.P.C.M. Hellegers, R.J. Kleverlaan, Camilla Macpherson, M.D.H. Nelemans, W.A.K. Rank (red.), Alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector, Deventer 2021, 148

171. Y. Borrius, J. van Bekkum, A.R.J. Croiset van Uchelen, B. Bier, J.M. de Jongh, E.C.H.J. Lokin, Geschriften vanwege Vereniging Corporate Litigation, Deventer 2021, 416

170. J.E. van Nuland, Beleidsbepaling en aansprakelijkheid, Deventer 2021, 461 blz

169. E.J. van Praag, PSD2: naar open banking en bankieren in een ecosysteem, Deventer 2020, 224 blz

168. N. Kreileman, De niet-uitvoerende bestuurder in een one tier board, Deventer 2020, 532 blz

167. J.B.S. Hijink, M.P. Nieuwe Weme, G.P. Oosterhoff, L. in 't Veld, Handboek Jaarrekeningenrecht, Deventer 2020, 1576 blz

166. C.D.J. Bulten, G. van Solinge, S.H.M.A. Dumoulin, J.M. van Slooten, T.M. Stevens, T. Salemink, J.B.S. Hijink, M. van Olffen, L. Timmerman, Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang, Deventer 2020, 220 blz

165. S. Perrick, Aandelen in de BV in het vermogensrecht, Deventer 2020, 346 blz

164. S.C.E.F. Moulen Janssen, De positie van aandeelhouders bij preventieve herstructureringen, Deventer 2020, 412 blz

163. K.A.M. van der Vught, Het besluit van de rechtspersoonDeventer 2020, 348 blz

162. C.D.J. Bulten, C.F. Perquin-Deelen, M.H.C. Sinninghe Damsté, K.J. Bakker, DiversiteitEen multidisciplinaire terreinverkenning, Deventer 2020, 472 blz

161. C.F. Perquin-Deelen, Biases in de boardroom en de raadkamer, Deventer 2020, 364 blz

160. B. Snijder-Kuipers, UBO in Europe, Deventer 2019, 244 blz

159. R.P. Jager, De concern(genoten)enquête, Deventer 2019 564 blz

158. B. Snijder-Kuipers, G.J.C. Rensen (red.), Handboek notarieel ondernemingsrecht, Deventer 2019, 476 blz

157. Y. Borrius, I.S. Wuisman, A.R.J. Croiset van Uchelen, B. Bier, A.J. Wolfs, E.C.H.J. Lokin (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019, Deventer 2019, 457 blz

156. C.H.A. van Oostrum, Regres bij concernfinanciering, Deventer 2019, 435 blz

154. J.D.S. Hijink, L. in 't Veld, J.F. Garvelink, C.J.A. van Geffen, S.A.G. Hoogeveen, P.M. van der Zanden (red.), Vereniging Jaarrekeningenrecht 2016-2018, Deventer 2018, 192 blz

153. K. Spruitenburg, De enquêtegerechtigden bij de NV en de BV, Deventer 2018, 528 blz

152. Y. Borrius, I.S. Wuisman, A.R.J. Croiset van Uchelen, B. Bier, A.J. Wolfs, E.C.H.J. Lokin (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2017-2018, Deventer 2018, 568 blz

151. G. van Solinge, B. van der Veer, H.H. Kersten, F.J.G.M. Cremers, E. Schmieman, F.G. Laagland, S.H.M.A. Dumoulin, J.B.S. Hijink, D.J.F.F.M. Duynstee, M. van Olffen, G.T.M.J. Raaijmakers, C.D.J. Bulten, B.J. de Jong, Toezicht. Voordrachten en discussieverslag van het gelijknamig congres van het Van der Heijden Instituut op 11 en 12 november 2017, Deventer 2018, 211 blz

150. C.D.J. Bulten, M.P. Nieuwe Weme, N.S.G.J. Vermunt (red.), Vertrouwen in het ondernemingsrecht en het financiële rechtLiber amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer 2017, 411 blz

149. P. H. N. Quist, Conversie en aandelen, Deventer 2018, 445 blz

148. G. van Solinge, L. Timmerman, C.J.H. Jansen, J.B.S. Hijink, B.J. de Jong, M. Meinema, C.D.J. bulten, M. Wyckaert, K. Geens, 50 jaar Van der Heijden Instituut 1966-2016, Deventer 2017, 104 blz

147. R.A.F. Timmermans, Bescherming van beursvennootschappen door uitgifte van preferente aandelenDeventer 2018, 709 blz

146. J. Barnard, D. Busch, L. Silverentand, Lustrumbundel 2017 Vereniging Financieel Recht. Een kapitaalmarktunie voor EuropaDeventer 2017, 146 blz

145. R.M. Hermans, Het onderzoek in de enquêteprocedure. Een normatieve beschrijving van de wijze waarop de onderzoekers het onderzoek moeten uitvoeren en de Ondernemingskamer het onderzoek moet aansturen, alsmede een vergelijking met het deskundigenonderzoek in de civiele procedure, Deventer 2017, 763 blz

144. G.P. Oosterhoff, Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang. Synthetische belangen in aandelen en daaraan te verbinden vennootschapsrechtelijke rechten en verplichtingen, Deventer 2017, 472 blz

143. C.J.C. de Brauw, Overnames van beursvennootschappen.Beschouwingen over de vennootschapsrechtelijke, financieeltoezichtrechtelijke, contractuele en praktische aspecten van beursovernames, Deventer 2017, 1037 blz

142. C.D.J. Bulten, B.J. de Jong, E.J. Breukink, A. Jettinghoff, Vitale vennootschappen in veilige handen. Een wetenschappelijk onderzoek in opdracht van het WODC naar de wijze waarop (buitenlands) aandeelhouderschap gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid, Deventer 2017, 522 blz

141. Y. Borrius, M. Holtzer, D.J. Oranje, I.S. Wuisman (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2016-2017Deventer 2017, 433 blz

140. G. van Solinge, J. van Bekkum, N. Kreileman, B.A. Schuijling (red.), Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Nadere terreinverkenning in een uitdijend rechtsgebied, Deventer 2017, 759 blz

139. S.E. van der Waals, De optimale rechtsvorm voor de samenwerking in het beroep. Confectie of maatpak?, Deventer 2017, 349 blz

138. F.G.H. Kristen, H.J. de Kluiver, N. Lemmers, Market Abuse Regulation: Van Europese kaders naar uitleg en toepassing in Nederlandpreadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2017, Deventer 2017, 248 blz

137. M. van Olffen, W.J.M. van Veen, H.-J. de Kluiver, I.S. Wuisman, B.F. Assink, S. Perrick, S. Stevens, H.E. Boschma, J.B. Huizink, Modernisering personenvennootschappen. Congres en Rapport Werkgroep Personenvennootschappen, Deventer 2016, 139, 18, 10, 2, 5, 139,143, 2 blz

136. J.H.L. Beckers, De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effectenDeventer 2016, 608 blz

135. G. van Solinge, S. Smit, R.P.C.W.M. Brandsma, C.J.C. de Brauw, Ch.E. Honée, J.A. van Manen, J.M. van Slooten, P.M. Veder, H.-J. de Kluiver, C.W.M. Lieverse, M. van Olffen en P.N. Wakkie, Nederland, het Delaware van Europa?Voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres van het Van der Heijden Instituut op 20 en 21 november 2015, Deventer 2016, 239 blz

134. M. Holtzer, D. Strik, D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016Deventer 2016, 394 blz

133. C.D.J. Bulten, A.F.J.A. Leijten, J. Fleming, L.H.M.A.A. Hennekes (red.), Marius geannoteerd. Opstellen aangeboden aan mr. M.W. Josephus Jitta, Deventer 2016, 387 blz

132-1 B. Bier, M. van Olffen, B. Snijder-Kuipers (red.), Handboek notarieel ondernemingsrecht. B.V. en N.V., Deventer 2016, 551 blz

131. S. Renssen, De turboliquidatie van de besloten vennootschap, Deventer 2016, 275 blz

130. D. Busch, MiFID II / MiFIR: nieuwe regels voor beleggingsondernemingen en financiële markten:preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2015, Deventer 2015, 247 blz

129. B. Kemp, Aandeelhoudersverantwoordelijkheid: de positie en rol van de aandeelhouder en aandeelhoudersvergadering, Deventer 2015, 503 blz

128. M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015Deventer 2015, 455 blz

127. M.B.F. Canisius, R.E.H. Canisius, Uitkeringen aan aandeelhouders in het nieuwe BV-recht: besluitvorming, vertegenwoordiging en vereenzelviging, Deventer 2015, 259 blz

126. G.W. Kastelein, De Bankenunie en het vertrouwen in een goede afwikkeling:preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2014Deventer 2014, 232 blz

125. T. Salemink, Uitkoop van minderheidsaandeelhouderseen onderzoek naar de wettelijke uitkoopregelingen van art. 2:92a/201a BW en art. 2:359c BW, Deventer 2014, 473 blz

124. G. van Solinge, A.J.P. Schild, H.M. Vletter-van Dort, A.F.J.A. Leijten, J.J. van Hees, M. van Olffen, P.J. van der Korst, R.J. van Galen, J.L. Burggraaf, P.N. Wakkie, Herstructurering van ondernemingen in financiële moeilijkheden, Deventer 2014, 151 blz

123. B.J. de Jong, Modernisering van hetNV-recht: een onderzoek naar de wijze waarop het recht inzake naamloze vennootschappen kan worden gemoderniseerd, mede gelet op het vernieuwde Britse vennootschapsrecht, Deventer 2014, 133 blz

122. E.R. Roelofs, Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappenDeventer 2014, 637 blz

121. M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2013-2014, Deventer 2014, 398 blz

120. J. Barneveld, Financiering en vermogensonttrekking door aandeelhouders, Deventer 2014, 651 blz

119. F.G. Laagland, De rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij een grensoverschrijdende fusieeen onderzoek naar de vennootschappelijke en ondernemingsrechtelijke medezeggenschapsrechten van de Nederlandse werknemer, Deventer 2013, 479 blz

118. E.P.M. Joosen, R.P. Raas, Vijf jaar Wet op het financieel toezichtpreadvies Vereniging voor Financieel Recht 2013, Deventer 2013, 133 blz

117. J.J.M. van Mierlo, Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht, Deventer 2013, 399 blz

116. R.A. Wolf, De kapitaalverschaffer zonder stemrecht in de BV, Deventer 2013, 529 blz

115. M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2012-2013, Deventer 2013, 245 blz

114. G. van Solinge, C.D.J. Bulten, M.J. Kroeze, D.A.M.H.W. Strik, S.C.J.J. Kortmann, M. van Olffen, H.J. de Kluiver, D.F. Lunsingh Scheurleer, J.H. Lemstra, Relativering van rechtspersoonlijkheid, Voordrachten en discussieverslag van het gelijknamig congres van het Van der Heijden Instituut op 11 en 12 november 2011, Deventer 2012, 144 blz

113. F.G.B. Graaf, R.H. Maatman, L.J. Silverentand (red.), Gedurfde essays over financieel toezichtrecht, Lustrumbundel 2012 Vereniging voor Effectenrecht, Deventer 2012, 433 blz

112. M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2011-2012, Deventer 2012, 373 blz.

111. F.G.B. Graaf, R.A. Stegeman, Regulering van de otc-derivatenmarkten in de EU en de VS: ontmanteling van de "financiële massavernietigingswapens" of "regulatory overkill", Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2011, Deventer 2011, 278 blz

110. M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2010-2011, Deventer 2011, 380 blz

109. H.J.M.M. van Boxel, Grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen naar Nederlands rechtDeventer 2011, 529 blz

108. C.D.J. Bulten, De geschillenregeling ten gronde, Deventer 2011, 449 blz

107. G.T.J. Hoff, Openbaarmaking van koersgevoelige informatie, Deventer 2011, 805 blz

106. C.W.M. Lieverse, J.G.J. Rinkes, Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van consumentenbescherming in de financiële sectorPreadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010, Deventer 2010, 352 blz

105. G. van Solinge, Geschillen in de vennootschap: voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres van het Van der Heijden Instituut op vrijdag 13 en zaterdag 14 november 2009, Deventer 2010, 251 blz

104. M. Holtzer, A.D.J.A. Leijten, D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2009-2010, Deventer 2010, 270 blz

103. B.J. de Jong, Schade door misleiding op de effectenmarktDeventer 2010, 457 blz

102. K.M. van Hassel, M.P. Nieuwe Weme, Willems' wegen, Opstellen aangeboden aan prof.mr. J.H.M. Willems, Deventer 2010, 485 blz.

101. A.H. Scheltema, M. Scheltema, Financieel toezicht in bestuursrecht en privaatrecht: noodzakelijke veranderingen na de crisis, Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2009, Deventer 2009, 108 blz

100. C.D.J. Bulten, C.J.H. Jansen, G. van Solinge, Verspreide geschriften van J.M.M. Maeijer, Deventer 2009, 576 blz

98. J.M.M. Maeijer, H.J. de Kluiver, D.F.M.M. Zaman, J.M. Blanco Fernández, P.J. Dortmond, A.L. Mohr, J.H.M. Willems, M. van Olffen, Flexibele rechtsvormen, Deventer 2008, 155 blz

97. M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007-2008, Deventer 2008, 313 blz

96. P.J. van der Korst, M.P. Nieuwe Weme en G. van Solinge, Delegatie van emissiebevoegdheid, Deventer 2008, 96 blz

95. J.T. Anema, Bouwen en bezinning, regels van wenselijk en onwenselijk financieel recht, Lustrumbundel 2007 Vereniging voor Effectenrecht, Deventer 2007, 367 blz

94. J.M. Blanco Fernández, M. van Olffen, Rechtsvorm en gebruik van LLP's en LLC's, Deventer 2007, 213 blz

93. M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2006-2007, Deventer 2007, 289 blz

92. P.J. van der Korst, Bedrijfsgeheimen en transparantieplichten, Deventer 2007, 274 blz

91. B.J. de Jong, M.P. Nieuwe Weme, Publicatie van de jaarrekening, Deventer 2006, 172 blz

90. F.M.A. 't Hart, C.E. Du Perron, De geïnformeerde consument, Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht, Deventer 2006, 204 blz

89. H. ten Voorde, Deponering, publicatie en verzet, Deventer 2006, 367 blz

88. G. van Solinge e.a. (red.), De financiering van de onderneming, Deventer 2006, 147 blz

87. M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2005-2006, Deventer 2006, 410 blz

86. R.G.J. Nowak, A.M. Mennens, Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht deel II:De parlementaire geschiedenisDeventer 2012, 807 blz

85. F.P.J. van den Ingh, R.G.J. Nowak, Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht deel I:Pre-parlementaire geschiedenis, Deventer 2006, 339 blz

84. E.C. Bos, Vruchtgebruik op aandelen: over de grenzen van goederenrecht, erfrecht en vennootschapsrecht, Deventer 2005, XVIII, 222 blz

83. G.J.C. Rensen, Extra-verplichtingen van leden en aandeelhouders, Deventer 2005, 423 blz

82. G. van Solinge, M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2004-2005, Deventer 2005, 340 blz

81. J.M. van Dijk; H.V. Oppelaar, Voorstel van Wet op het financieel toezicht: Beschouwingen over de regulering van de financiële markten, Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht,Deventer 2004, 162 blz

80. M.P. Nieuwe Weme, Het verplicht bod op effecten, Deventer 2004, 378 blz

79. J.J. Prinsen, Converteerbare obligaties: omzetting van schuld in eigen vermogen, Deventer 2004, 383 blz

78. J.M. Blanco Fernández, M. Holtzer, G. van Solinge, Richtlijnen voor de onderzoeker in enquêteprocedures, Deventer 2004, 75 blz

77. C.J.H. Jansen, S.C.J.J. Kortmann, G. van Solinge, Verspreide geschriften van W.C.L. van der Grinten, Deventer 2004, 719 blz

76. L. Timmerman,G. van Solinge, P.A.M. Witteveen, L.C.J. Sprengers, G.N.H. Kemperink, D.C. Buijs, R.M. Belzer, F.B.J. Grapperhaus, I.P. Asscher-Vonk, R.A.A. Duk, De werknemer in het ondernemingsrecht, Deventer 2004

75. G. van Solinge, M. Holtzer (red), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2003-2004, Deventer 2004

74. G. van Solinge, P.J. Dortmond, J.M.M. Maeijer, J.A.M. ten Berg, M. van Olffen, M.J.A. van Mourik, A.L. Mohr, H.M.N. Schonis, Personenvennootschappen, Deventer, 2003, 244 blz

73. M.S. Koppert-van Beek, Handelen namens een op te richten vennootschap, Deventer, 2003, 178 blz

72. G. van Solinge, M. Holtzer, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation2002-2003, Deventer, 2003, 298 blz

71. J.M.M. Maeijer, H.M.N. van den Ingh, G. van Solinge, M. van Olffen (red), Een bewezen bestaansrechtLustrumbundel Vereniging voor Effectenrecht, Deventer, 2002, 434 blz

70. B.M. van Beek, D. van Bruggen, De afwikkeling van grensoverschrijdende effectentransactiesJuridische aspecten van levering van effecten na de beurzenintegratie, Deventer, 2002, 100 blz

69. L. Timmerman, F.J.P. van den Ingh, S.M. Bartman, L.G. Verburg, M.L. Lennarts, M.J.A. van Mourik, D.R. Doorenbos, M. van Olffen, Concernverhoudingen, Deventer, 2002, 200 blz

68. G. van Solinge, M. Holtzer, Corporate Litigation, Deventer, 2002, 271 blz

67. C.J.H. Jansen en G. van Solinge (red), Verspreide geschriften van E.J.J. van der Heijden, Deventer, 2001, 349 blz

66. E.F. Feitsma, V.N.G. van Leeuwen, L.A.G. Moelker, W. de Jong (red), Effectenverkeer via internet, Een tussenstand vanuit effectenrechtelijk perspectiefPreadviezen voor de Vereniging voor Effectenrecht, Deventer, 2001, 89 blz

65. D.R. Doorenbos, N.S.J. Koeman, A.W.H. Doctors van Leeuwen, A.J. Macro, H.J. Sachse, C. Maas, D.J.R. Lemstra, Voorkennis, toezicht en boetes in nieuwe financiële wetgeving, Deventer, 2000, 84 blz

64. M. van Olffen, Beschermingsmaatregelen in de 21e eeuw, Deventer, 2000, 113 blz

63. N.V. Ponsen, P. Klemann, Beleggingsinstellingen nader belichtPreadviezen voor de Vereniging voor Effectenrecht, Deventer, 2000, 83 blz

62. A.F.J.A. Leijten e.a., Conflicten rondom de rechtspersoon, Deventer, 2000, 159 blz

61. H.G. van Everdingen, Aspecten van toezicht: beschouwingen over het toezicht op de financiële sectorpreadviezen voor de vereniging voor effectenrecht, Deventer, 1999, 138 blz

60. H.M.L. Dings, De commissie van aandeelhouders bij structuurvennootschappen, Deventer, 1998, 280 blz

59. F.J.P. van den Ingh e.a., Drie Nijmeegse redesBeschouwingen over financiering, enquêterecht en privatisering, Deventer, 1998, 87 blz

58. R.I.V.F. Bertrams e.a., De opkomst van een rechtsgebiedLustrumbundel Vereniging voor Effectenrecht 1997, Deventer, 1997, 166 blz

57. F.J.P. van den Ingh e.a., Maeijers belangstellingen, Deventer, 1997, 127 blz

56. Y.L.L.A.M. Delfos-Roy, Informatieverstrekking en informatievergaringin het kader van de toezichthoudende en raadgevende taak van de Raad van Commissarissen, Deventer, 1997, 128 blz

55. W.A.K. Rank, Bewaring en eigendom van effectenPreadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 1996, Deventer, 1997, 231 blz

54. J.W. Bellingwout, Zetelverplaatsing van rechtspersonen, Deventer, 1996, 510 blz

53. M.A. Blom, Prospectusaansprakelijkheid van de lead manager, Deventer, 1996, 264 blz

52. C.M. Grundmann-van de Krol e.a., Parlementaire Geschiedenis van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, Deventer, 1996, 478 blz

51. W.C.L. van der Grinten e.a., Civielrechtelijke gevolgen van handelen in strijd met effectenregelgevingPreadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 1994, Deventer, 1996, 71 blz

50. J.R. Schaafsma e.a., Ontwikkelingen in het effectenverkeersrecht, Deventer, 1996, 175 blz

49. J.J.A. Hamers, Verpanding van aandelen en de beslotenheid van kapitaalvennootschappen, Deventer, 1996, 237 blz

48. J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten, Deventer, 1996, 428 blz

47. J.M.M. Maeijer e.a., Fiscale en civielrechtelijke aspecten van de commanditaire vennootschap, Deventer, 1996, 55 blz

46. M.E. Schreurs-Engelaar, Organen van de coöperatie, Deventer, 1995, 349 blz

45. R.J.C. van Helden e.a., Problemen rondom de algemene vergadering, Deventer, 1994, 118 blz

44. G. van Solinge, Grensoverschrijdende juridische fusie, Deventer, 1994, 393 blz

43. F.J.P. van den Ingh, Converteerbare obligaties en aandelen, Deventer, 1993, 181 blz

42. L.G.H.J. Houwen, A.P. Schoonbrood & J.A.W. Schreurs, Aansprakelijkheid in concernverhoudingen, Deventer, 1993, 1197 blz

41. B.C.M. Waaijer, Statuten en statutenwijziging, Deventer, 1993, 233 blz

40. D.R. Doorenbos, Financieel strafrecht, Deventer, 1992, 558 blz

39. H.J.M.N. Honée e.a., Grensoverschrijdende samenwerking van ondernemingen, Deventer, 1992, 99 blz

38. A. Voûte, Aandelen voor werknemers, Deventer, 1991, 319 blz

37. J.M.M. Maeijer e.a., Aansprakelijkheid en draagplicht van bestuurders, commissarissen en accountants; verzekeringsaspecten, Deventer, 1991, 93 blz

36. G. Noordraven, De regeling van de Überschuldung, Deventer, 1991, 89 blz

35. F.J.P. van den Ingh, Certificering en certificaat van aandeel bij de besloten vennootschap, Deventer, 1991, 312 blz

34. K. Geens e.a., Beschermingsconstructies, Deventer, 1990, 120 blz

33. M.P. van Achterberg, De juridische definitie van het economische verschijnsel concern, Deventer, 1989, 281 blz

32. R.P. Voogd, Statutaire beschermingsmiddelen bij beursvennootschappen, Deventer, 1989, 499 blz

31. P.J. Dortmond, Enige beschouwingen rondom aandelen, Deventer, 1989, 119 blz

30. Misbruik van voorwetenschapUitgave op initiatief van Actioma, Juridisch Faculteitsblad KUN, ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan, 1989, 168 blz

29. Th.C.M. Hendriks-Jansen, Vermogensbescherming en persoonlijke aansprakelijkheid bij de besloten vennootschap, Deventer, 1988, 170 blz

28. J. Lievens e.a., Financiële kruisverbanden en andere aspecten van concernfinanciering, Deventer, 1987, 113 blz

27. C.A. Schwarz, Blokkering van aandelen, Deventer, 1986, 200 blz

26. H.J.M.N. Honée, Contacten tussen commissarissen en ondernemingsraad, Deventer, 1986, 114 blz

25. M. Lutter e.a., De besloten vennootschap, Deventer, 1985, 112 blz

24. F.K. Buijn, De oprichting van de NV en de BV, Deventer, 1984, 270 blz

23. P. Vlas, Rechtspersonen in het internationale privaatrecht, Deventer, 1982, 213 blz

22. J.M.M. Maeijer e.a., Ondernemingsraad en Vennootschap, Deventer, 1982, 81 blz

21. H.J.M.N. Honée, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen, Deventer, 1981, 222 blz

20. J.W. Schoonderbeek e.a., De jaarrekening en de Vierde EEG-Richtlijn, Deventer, 1981, 60 blz

19. H.J.M.N. Honée, De benoeming van commissarissen bij grote vennootschappen, Deventer, 1979, 208 blz

18. J.M.M. Maeijer e.a., Het vennootschapsrecht en de Tweede EEG-Richtlijn, Deventer, 1997, 75 blz

17. T.J. van der Ploeg, Het Burgerlijk Recht en de vrijwillige organisaties.Beschouwingen n.a.v. de regeling van de vereniging en de stichting in Boek 2 BW, Deventer, 1978, 226 blz

16. J.M.M. Maeijer en J. Ronse, De vertegenwoordiging van rechtspersonen naar Nederlands en Belgisch recht, Deventer, 1978, 83 blz

15. P.W.H.M. Francissen en P.F.M. van Lierop, De ondernemingsraad, Deventer, 1977, 93 blz

14. M.J.G.C. Raaijmakers, Joint ventures, Deventer, 1975, 328 blz

13. J.M.M. Maeijer e.a., Problemen bij fusie van NV en BV, Deventer, 1974, 102 blz

12. P.W.H.M. Francissen en J.M. Jansen, Statuten van de grote NV en BV, Deventer, 1975, 115 blz

11. A. Plate, Niet volgestorte aandelen, Deventer, 1974, 172 blz

10. C.Æ. Uniken Venema, Misbruik van voorwetenschap, Deventer, 1974, 77 blz

9. W.C.L. van der Grinten e.a., De nieuwe structuur van de grote NV en BV, Deventer, 1973, 100 blz

8. A.M. Brenninkmeijer, Stemovereenkomsten van aandeelhouders, Deventer, 1973, 244 blz

7. W.C.L. van der Grinten e.a., Het nieuwe vennootschapsrecht, Deventer, 1987, 87 blz

6. M.M. Mendel, Het statutaire doel van de naamloze vennootschap, Deventer, 1971, 240 blz

5. J.H.F.J. Cremers, Prioriteitsaandelen, Deventer, 1971, 228 blz

4. J.A.Th.J.M. Duynstee, Beschouwingen over de stichting naar Nederlands privaatrecht, Deventer, 1970, 152 blz

3. P.R. Smits, De externe gebondenheid van het vennootschapsvermogen, Deventer, 1970, 262 blz

2. P.A.L.M. van der Velden, De vereniging-rechtspersoon en haar leden, Deventer, 1970, 228 blz

1. W.J.M. Noldus, Ongeldigheid van besluiten in de naamloze vennootschap, Deventer, 1970, 300 blz