OO&R-podcasts

Beluister alle OO&R-podcasts hieronder. De podcasts zijn tevens te beluisteren via Spotify en iTunes.

OO&R-podcast #14: Gegevensbescherming in faillissement

21 februari 2023
Onlangs promoveerde Minke Reijneveld op haar proefschrift 'Gegevensbescherming in faillissement'. In de veertiende OO&R-podcast gaat hoogleraar Insolventierecht Ben Schuijling daarover met haar in gesprek. Reijneveld onderzocht wat het juridisch kader is waarbinnen de faillissementscurator persoonsgegevens mag, kan en moet verwerken en hoe dat kader zich verhoudt tot de regels en beginselen van de Faillissementswet.

OO&R-podcast #13: De continuïteit van de arbeidsrelatie bij aanbestedingen

30 september 2022
Onlangs promoveerde docent Arbeidsrecht Imke Lintsen op haar proefschrift 'De continuïteit van de arbeidsrelatie bij aanbestedingen'. In deze OO&R-podcast blikt ze met Tom Profijt (advocaat bij Kienhuis Hoving) terug op haar promotie en gaat ze in op de afstemming tussen het arbeidsrecht en het aanbestedingsrecht.

OO&R-podcast #12: De agenda en het agenderingsrecht bij kapitaalvennootschappen

8 juli 2022
In deze podcast gaan Tom Salemink (universitair hoofddocent Ondernemingsrecht) en Evert-Jan Breukink (universitair docent Ondernemingsrecht) met elkaar in gesprek. Aanleiding is het proefschrift van Breukink getiteld De agenda en het agenderingsrecht bij kapitaalvennootschappen, dat binnenkort verschijnt. Salemink en Breukink bespreken de belangrijkste conclusies en aanbevelingen en gaan in op de vraag welke invloed ESG-activisme zal hebben op het denken rondom het agenderingsrecht van kapitaalverschaffers.

OO&R-podcast #11: De cyberverzekering vanuit civielrechtelijk perspectief

19 oktober 2021
Op 7 oktober promoveerde Nynke Brouwer op haar proefschrift De cyberverzekering vanuit civielrechtelijk perspectief. In deze OO&R-podcast gaat een van de promotoren, hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs, daarover met haar in gesprek. Brouwer en Jacobs bespreken onder meer de juridische en praktische bevindingen in het proefschrift en het plan van de politiek om het verzekeren van ransomwarebetalingen te verbieden.

OO&R-podcast #10: Schadevergoeding bij de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens

23 september 2021
In deze podcast gaan Pieter Wolters (universitair hoofddocent Burgerlijk recht) en Tim Walree (universitair docent Burgerlijk recht) met elkaar in gesprek. Aanleiding is het recent verschenen proefschrift van Walree getiteld Schadevergoeding bij de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Wolters en Walree bespreken de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Daarnaast gaan zij in op de actualiteit ten aanzien van schadeclaims wegens inbreuken op de AVG. Wat is bijvoorbeeld de kans van slagen van de miljardenclaims van verschillende belangenorganisaties tegen TikTok?

OO&R-podcast #9: Personentoetsingen in de financiële sector

10 september 2021
Hoogleraar Ondernemingsrecht Claartje Bulten gaat in deze OO&R-podcast in gesprek met Iris Palm-Steyerberg, afdelingshoofd Juridische Zaken bij De Nederlandsche Bank en onlangs gepromoveerd aan de Radboud Universiteit. Zij bespreken Palm-Steyerbergs recentelijk verschenen proefschrift 'Personentoetsingen in de financiële sector(verwijst naar een andere website)'. Dit proefschrift behandelt onder meer de betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsingen van bestuurders, commissarissen en (groot-)aandeelhouders bij financiële ondernemingen.

OO&R-podcast #8: De wettelijke bedenktijd

30 april 2021
In deze OO&R-podcast spreken Christiaan de Brauw (advocaat bij Allen & Overy) en Robrecht Timmermans (notaris bij Legaltree) over de wettelijke bedenktijd. Deze bedenktijd treedt op 1 mei in werking en kan het bestuur van beursgenoteerde vennootschappen een adempauze geven in situaties waarin (activistische) aandeelhouders bestuurders en commissarissen wensen te ontslaan of wanneer sprake is van een vijandig openbaar bod.

OO&R-podcast #7: De bisschoppen verlaten Nijmegen

Over de juridische gevolgen van het verlies van het katholieke predicaat en over de beschikking van de Ondernemingskamer

19 februari 2021
In deze podcast gaat hoogleraar Ondernemingsrecht Claartje Bulten in gesprek met universitair hoofddocent Staatsrecht Hansko Broeksteeg. Ze behandelen het besluit van de Nederlandse bisschoppen om het katholieke predicaat van de Radboud Universiteit in te trekken. Als experts in het privaat- en publiekrecht interviewen zij elkaar over de juridische gevolgen van het besluit en de beschikking van de Ondernemingskamer.

Deze podcast is een samenwerking tussen het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en het Onderzoekcentrum voor Staat & Recht.

OO&R-podcast #6: De niet-uitvoerende bestuurder in een one tier board

27 januari 2020
In deze podcast gaat Andrée Lenaerts (promovenda Financieel recht) in gesprek met Nadia Kreileman (universitair docent Ondernemingsrecht) over het recente proefschrift van Kreileman: De niet-uitvoerende bestuurder in een one tier board.

OO&R-podcast #5: What's wrong with investment arbitration?

6 januari 2021
In deze podcast gaat promovendus Smart contracts en conflictoplossing Tom Vennmanns in gesprek met Pietro Ortolani en Maria Laura Marceddu. Ortolani is hoogleraar Digital Conflict Resolution aan de Radboud Universiteit. Marceddu is als research associate verbonden aan het Edinburgh Centre for International and Global Law en als fellow en gastdocent International Investment Law betrokken bij het Centre of European Law van King’s College Londen. Zij schreven samen het artikel What's wrong with investment arbitration? Evidence from a set of behavioural experiments voor het European Journal of International Law.

In deze podcast bespreken zij investeringsarbitrage in het algemeen en waarom het systeem de laatste tijd zo zwaar wordt bekritiseerd.

OO&R-podcast #4: Zorgplicht bestuurders en commissarissen

26 november 2020
In de vierde OO&R-podcast gaat hoogleraar Ondernemingsrecht Claartje Bulten in gesprek met hoogleraar Jaarrekeningenrecht Steven Hijink. De aanleiding voor dit gesprek is het pamflet 'Naar een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoorde deelname aan het maatschappelijk verkeer'.

In dit pamflet bepleit Hijink samen met 24 andere hoogleraren Ondernemingsrecht de introductie van 'responsible corporate citizenship' in de wettelijke taakopdracht van bestuurders en commissarissen. Kortgezegd willen zij in de wet voorschrijven dat bestuurders ervoor dienen te zorgen dat de vennootschap op een verantwoordelijke manier deelneemt aan het maatschappelijk verkeer. Maar leidt deze verantwoordelijkheid tot extra aansprakelijkheid? En is er internationaal ook aandacht voor zo'n verantwoordelijkheid van bedrijven? Op deze en meer vragen geeft Hijink uitgebreid antwoord.

OO&R-podcast #3: Cybersecurity en de online oprichting van een BV

13 juli 2020
In deze podcast gaat hoogleraar Ondernemingsrecht Claartje Bulten in gesprek met Pieter Wolters (universitair hoofddocent Burgerlijk recht) en Tom Salemink (universitair docent Ondernemingsrecht en verbonden aan het Van der Heijden Instituut). Wolters en Salemink schreven een artikel in WPNR genaamd 'Cybersecurity en de online oprichting van een BV'. De aanleiding voor het artikel en deze podcast is een Europese Richtlijn die voorschrijft dat het vanaf augustus 2021 mogelijk moet zijn om volledig online een Nederlandse BV op te richten. Maar wat zijn de cybersecurity-risico’s die kleven aan zo’n online oprichting? Welke cybersecurity-risico’s zijn er eigenlijk? Heeft de Richtlijn oog voor die risico’s? Wat wordt de rol van de notaris? Op deze én andere vragen geven Wolters en Salemink uitvoerig antwoord.

OO&R-podcast #2: WHOA en aandeelhouders

20 mei 2020
Promotus Ondernemingsrecht Koen van Vught en promovenda Ondernemingsrecht en rechter in opleiding Sophie Moulen Janssen bespreken in deze podcast het recent verschenen proefschrift van Moulen Janssen, getiteld: 'De positie van aandeelhouders bij preventieve herstructureringen, in het bijzonder onder de Wet homologatie onderhands akkoord'. De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is vanwege de Covid-19-maatregelen actueler dan ooit, aangezien er hierdoor een golf van faillissementen wordt verwacht.

OO&R-podcast #1: Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

17 april 2020
In de allereerste OO&R-podcast spreekt promovendus Ondernemingsrecht Evert-Jan Breukink met hoogleraar Ondernemingsrecht Martin van Olffen over de 'Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid', in het kort ook wel de 'Spoedwet' genoemd. Deze wet biedt gedurende de coronacrisis tijdelijke voorzieningen met betrekking tot vergaderingen en verslaglegging van rechtspersonen. Van Olffen bespreekt de inhoud van deze wet en waarom deze wet zo belangrijk is.