Evaluaties

Het OO&R wordt als wetenschappelijk instituut verplicht en periodiek geëvalueerd. Iedere zes jaar vindt een volwaardige evaluatie plaats conform het Standaard Evaluatie Protocol (SEP).

Bij de laatste evaluatie in 2020 is het OO&R door de externe visitatiecommissie beoordeeld als ‘uitmuntend’. Het OO&R kreeg de hoogst mogelijk beoordelingen op kwaliteit van onderzoek en maatschappelijke relevantie.

De evaluaties en de daaraan ten grondslag liggende zelfevaluaties vindt u hier:

KNAW-erkenning

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft het OO&R in 1998 erkend als onderzoeksschool. Deze erkenning is een kwaliteitskeurmerk voor promotieonderzoek en -onderwijs. De Erkenningscommissie Onderzoekscholen van de KNAW heeft vervolgerkenningen verleend in 2003, 2009 en 2014.