Over het OO&R

In het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) hebben de rechtswetenschap en de juridische praktijk hun krachten gebundeld. Het OO&R is een samenwerking tussen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit en een aantal partners, bestaande uit gerenommeerde advocaten- en notariskantoren, bedrijven en financiële instellingen. Het OO&R werkt structureel samen met buitenlandse onderzoeksinstituten, zoals het Max Planck Instituut (Hamburg), de Universiteit van Oxford en de KU Leuven.

Sinds 1998 heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) het OO&R erkend als onderzoekschool.

Onderzoeksprogramma’s

Het OO&R heeft vier onderzoeksprogramma’s, die nauw met elkaar zijn verbonden:

 1. Algemeen vermogensrecht
 2. Financiering, zekerheden en insolventie
 3. Ondernemingsrecht
 4. Financieel recht

Het onderzoeksprogramma Algemeen vermogensrecht vormt het fundament voor de drie andere onderzoeksprogramma’s, die daarop voortbouwen.

Our mission

We enhance the law that concerns the operation of businesses through fundamental academic research, the education of legal practitioners and scholars and public engagement, thereby contributing to the resilience, sustainability and security of society.

Our core values

We are guided by our core values: quality, integrity and an orientation on legal practice. Our research has to meet the highest academic quality standards. Integrity in conducting academic research is an important building block for guaranteeing that quality. At the heart of our approach lies a firm belief in the cross-fertilisation of research, education and legal practice, which we consider of vital importance for the relevance, quality and innovative power of our research.

Our goals

We strive to be the leading Dutch institute in the field of business law, with research that is committed to the legal topics of importance to modern-day businesses and that keeps up with international and European developments.

From this ambition stem the following goals:

 1. We conduct excellent academic research in the field of (national and international) business law of the highest academic quality standards
 2. We take an excellent understanding of positive law as the basis for our research
 3. We are recognized internationally as a centre of excellence
 4. We train tomorrow’s best business lawyers and researchers
 5. We encourage the practical application and promote the societal impact of our research
 6. We have an open research environment with a spirit of co-operation
 7. We have a strong national and international research network with partners that support our mission
 8. We uphold academic integrity and independence

Intensieve samenwerking met de rechtspraktijk

Voor een intensieve samenwerking met de rechtspraktijk is gekozen om een aantal redenen. In de eerste plaats heeft het onderzoek op het gebied van onderneming en recht dat aan de faculteit wordt verricht van oudsher een praktijkgerichte inslag. Ten tweede is het in dit verband van belang dat een deel van het rechtswetenschappelijk onderzoek niet alleen aan de universiteiten, maar ook in de praktijk wordt verricht. Dit gebeurt onder meer bij de kantoren en bedrijven die tot het OO&R zijn toegetreden als partner. Bij deze partners is een grote knowhow aanwezig op het wetenschapsterrein van het ondernemingsgerichte recht. De samenwerking binnen het OO&R zorgt ervoor dat de kennis die bij deze partners aanwezig is, kan worden aangewend voor het rechtswetenschappelijk onderzoek binnen de faculteit en omgekeerd. In de derde plaats beschikken de partners vaak over een uitgebreid internationaal netwerk. Door dit netwerk bij het onderzoek van het OO&R te betrekken wordt de internationalisering ervan gestimuleerd.

Het OO&R verkeert in een onafhankelijke positie ten opzichte van de partners. Het bepaalt zelfstandig de onderzoeksprogrammering. De partners hebben geen invloed op de uitkomst van het onderzoek. De wetenschappelijke integriteit van het OO&R en het OO&R-onderzoek wordt gezamenlijk gewaarborgd door het OO&R-bestuur, de faculteit, de Radboud Universiteit en de partners.

Strategy 2025

In order to continue fulfilling our mission and research objectives in the coming years, the institute has formulated a strategy.

Integrating sustainability and digitalization
The integration of digitalization challenges demands a focus on the legal aspects of new technology. We aim at strengthening our expertise in this area.

Calibrating our research partners
We want to ensure a balance between partners in the legal services industry and corporate partners that contribute to our mission and goals and strengthen our research partnership with other innovative companies that may contribute to our mission and goals.

Internationalization
Internationalization must keep pace with business oriented law and legal practice, and we stimulate our researchers to publish more internationally.

Research environment
The institute wants to be the greatest place to work for legal scholars in the field of business law.

Academic integrity
We strive for high awareness of the importance of academic integrity among all researchers as academic integrity is an integral part of research quality.

Research communication and valorisation
In the coming years we aim at further enhancing our research communication and improve our international visibility. We encourage our researcher to publish research that could be published open access, is published open access as much as possible.

Structuur

Het OO&R heeft een bestuur dat wordt bijgestaan door een secretaris en door de financieel manager van de faculteit.

Het kent een curatorium dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de partners en de faculteit. Het curatorium heeft een adviserende en toezichthoudende taak.

De voortbouwende onderzoeksprogramma’s zijn ondergebracht in instituten die integraal deel uitmaken van het onderzoekcentrum. Financiering, zekerheden en insolventie in het Instituut voor Insolventierecht, Ondernemingsrecht in het Van der Heijden Instituut en Financieel recht in het Instituut voor Financieel Recht.

De medewerkers verbonden aan het OO&R zijn doorgaans tevens staflid van de vaksecties Burgerlijk recht, Ondernemingsrecht, Rechtsgeschiedenis of Sociaal recht.

Het OO&R heeft naast medewerkers ook fellows. Zij zijn aan het OO&R verbonden onderzoekers die hun hoofdaanstelling buiten de Radboud Universiteit hebben.