Publicaties januari - september 2021

Hieronder vindt u de ingevoerde publicaties van januari tot en met september 2021 per onderzoeksprogramma.

Direct naar:

Ondernemingsrecht

Bakker, K.J. (2020). Voorontwerp Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/ vrouw verhouding. Ondernemingsrecht, 2020 (9), 587-595.

Bakker, K.J. (2020). Noot bij: Rb. Amsterdam (Vzr.). (2020, februari 26), JOR 2020-6, 143, (Vivendi/Mediaset). p.1771-1783. ECLI:NL:RBAMS:2020:1200

Bakker, K.J. & Keijzer, T.A. (2020). Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang. Verslag Van der Heijden Congres 2019. Ondernemingsrecht, 2020 (9), 568-582.

Baks, L.J.M., Hijink, J.B.S. & Rielveld, S. (2021). Duurzaamheidsverslaggeving in een hogere versnelling. Laveren tussen wereldwijde convergentie en 'Europe First'. Ondernemingsrecht, 2021 (5), 205-215.

Baks, L.J.M. & Hijink, J.B.S. (2021). Een Europese stroomversnelling op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving. Rapporten van EFRAG en ESMA. Ondernemingsrecht, 2021 (6), 250-255.

Blanco Fernández, J.M. (2020). De personenvennootschap en de Hoge Raad. Begripsvorming en rechtsvorming. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 151 (7294), 576-586.

Blanco Fernández, J.M. (2020). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2020, januari 21), JOR 2020-5, 112, (Samenwerkingsovereenkomst kwalificeert niet als maatschap). p.1359-1376.

Blanco Fernández, J.M. (2020). Noot bij: HR. (2020, maart 20), JOR 2020-6, 137, (Processuele positie vof bij reconventionele vordering tegen afzonderlijke vennoten). p.1672-1690.

Blanco Fernández, J.M. (2020). Noot bij: HR. (2020, april 24), JOR 2020-10, 226, (Vereisten corporatie (art. 10:122 BW) en informele vereniging). p.2930-2960.

Blanco Fernández, J.M. (2020). Noot bij: Hof Amsterdam. (2020, juni 2), JOR 2020-11, 265, (Rechtsgeldige cessie door ontbonden vof). p.3431-3436.

Blanco Fernández, J.M. (2020). Noot bij: Hof Den Haag. (2020, juli 21), JOR 2020-11, 271, (Welke maten verkregen de executoriale titel voor door maatschap gelegd beslag?). p.3481-3492.

Blanco Fernández, J.M. (2020). Personenvennootschappen. In C.D.J. Bulten, A.F.J.A. Leijten & M.L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht. De tekst van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en verwante regelgeving, voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar) (pp. 1271-1313). Deventer: Wolters Kluwer

Breukink, E.J. & Lazar, W. (2021). De Holding Foreign Companies Accountable Act. Ondernemingsrecht, 2021 (3), 178-181.

Broere, P.H.M. (2021). Ondernemingsrecht. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 2021 (158), 9328-9330.

Broere, P.H.M. (2021). Supplement commentaar art. 2:347 BW. In Rechtspersonen (Groene Serie). Deventer: Wolters Kluwer

Broere, P.H.M. (2021). Supplement commentaar art. 2:348 BW. In Rechtspersonen (Groene Serie). Deventer: Wolters Kluwer

Bulten, C.D.J. & Jansen, C.J.H. (2021). De komst van de Wbtr in rechtshistorisch perspectief. Ondernemingsrecht, 2021 (10/11), 411-417.

Bulten, C.D.J. (2020). Noot bij: Hof Amsterdam. (2020, januari 24), JOR 2020-7/8, 171, (Wanbeleid door belangenverstrengeling in zorgsector). p.2168-2194.

Bulten, C.D.J. (Ed.). (2020). Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang. Voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres van het Van der Heijden Instituut op 22 en 23 november 2019 (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, 166). Deventer: Wolters Kluwer (XI, 202 p.)

Burm, R.H. & Salemink, T. (2020). Ondernemingsrecht. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 2020 (157), 9256-9260.

Groot, J. de & Hijink, J.B.S. (2020). Verslaggeving over 'in-control' door Nederlandse beursvennootschappen. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 94 (11/12), 477-493. doi: https://doi.org/10.5117/mab.94.59763

Hijink, J.B.S. (2020). De accountant en corporate governance: bespiegeling over onzekerheid. In C.D.J. Bulten (Ed.), Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, 166) (pp. 91-127). Deventer: Wolters Kluwer

Hijink, J.B.S. (2021). Duurzaam ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht, 2021 (5), 187-188.

Jong, B.J. de (2021). Duurzame corporate governance. Europese en Nederlandse ontwikkelingen. Ondernemingsrecht, 2021 (5), 195-204.

Jong, B.J. de (2021). Naar een brede investeringstoets? Het consultatiedocument Wet toetsing economie en nationale veiligheid. Ondernemingsrecht, 2021 (2), 52-63.

Jong, B.J. de (2020). Consultatiereactie Wet toetsing economie en nationale veiligheid. (artikel). (available: 6 Oct 2020).

Jong, B.J. de (2020). Nationale veiligheid. Toetsing van overnames en investeringen door de overheid. Nederland, een beschermingsparadijs? Actualiteiten rondom de bescherming van (beurs)vennootschappen: Amsterdam (2020, december 9 - 2020, december 9).

Olffen, M. van & Nagtegaal, C.R. (2020). Tijdelijke wet COVID-19. Vergaderen rondom het coronavirus. Ondernemingsrecht, 2020 (7), 323-332.

Olffen, M. van (2020). Wetsvoorstel wettelijke bedenktijd beursvennootschappen. Ondernemingsrecht, 2020 (6), 261-269.

Olffen, M. van (2020). Bescherming van het vennootschappelijk belang. In C.D.J. Bulten, G. van Solinge & G. van Solinge (Eds.), Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, 166) (pp. 139-159). Deventer: Wolters Kluwer

Salemink, T. (2020). Verscherpt toezicht door de raad van commissarissen. In C.D.J. Bulten (Ed.), Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang. Voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres van het Van der Heijden Instituut op 22 en 23 november 2019 (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, 166). Deventer: Wolters Kluwer

Salemink, T. (2021). Beslissen en besluiten met tegenstrijdig belang. Ondernemingsrecht, 2021 (2), 41-42.

Salemink, T. & Wolters, P.T.J. (2021). Voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen. Ondernemingsrecht, 2021 (12), 499-503.

Winter, J.W., De Jongh, J.M., Hijink, J.B.S., Timmerman, L. & Solinge, G. van (2021). Naar een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoordelijke deelname aan het maatschappelijk verkeer.  Een antwoord op reacties. Ondernemingsrecht, 2021 (7), 31-39.

Financiering, zekerheden & insolventie

Beekhoven van den Boezem, F.E.J. & Vleeschhouwer, M. (2020). De rol van de Nederlandsche Bank als centrale bank en prudentieel toezichthouder bij de ‘green recovery'. Tijdschrift voor Financieel Recht, 22 (10), 487-492.

Beekhoven van den Boezem, F.E.J. (2020). Klimaatverandering en recht. Geen (fzi-)jurist ontspringt de dans! Tijdschrift voor Insolventierecht, 28 (3), 131-134.

Berg, S. van den & Veder, P.M. (2021). Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures. In J.L.M. Groenewegen & F.M.J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht. De tekst van de Faillissementswet en de Insolventieverordening (herschikking) voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer

Bergen, S.J.L.M. van (2020). Onbepaalde partijbedoelingen in pandakten. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 37 (10), 325-335.

Bergen, S.J.L.M. van (2020). Noot bij: Rb. Rotterdam. (2020, februari 19), JOR 2020-7/8, 181, (Bedoeling van partijen doorslaggevend voor beoordeling rechtsgeldigheid pandrecht). p.2355-2368.

Bergen, S.J.L.M. van (2020). Noot bij: HR. (2020, april 3), JOR 2020-7/8, 187, (Bepaaldheidsvereiste bij pandrecht op auteursrechten). p.2451-2470.

Bergen, S.J.L.M. van (2020). Noot bij: HR. (2020, september 25), JOR 2020-12, 301, (Koop breekt geen huur geldt niet bij overdracht van verhuurde door ander dan verhuurder). p.3886-3910.

Bobbink, R. (2021, juni 14). Antichresis en pandgebruik. Radboud University (548 pag.) (Deventer: Wolters Kluwer) Prom./coprom.: prof. mr. C.J.H. Jansen, prof. mr. H.L.E. Verhagen & mr. dr. V.J.M. van Hoof.

Bobbink, R. (2021). Noot bij: Hof Den Haag. (2020, december 15), JOR 2021-6, 159, (Recht van vruchtgebruik in financieringsconstructie ontoelaatbaar). p.1847-1860.

Bosch, L. van den & Reijneveld, M.D. (2021). Tijd voor een volwassen formatie. Ars Aequi, 69 (5), 427.

Everaars, K. (2020). Noot bij: Hof Amsterdam. (2020, mei 26), JOR 2020-11, 263, (Bankhypotheek strekt niet tot zekerheid van later verleend krediet). p.3416-3422.

Faber, N.E.D. (2020). Compensatie uit hoofde van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (UHK) tijdens het faillissement van een klant. Tijdschrift voor Insolventierecht, 28 (6), 360-366.

Faber, N.E.D. (2019). Noot bij: HR. (2019, maart 15), JOR 2019-6, 145, (Schuldsanering natuurlijke personen. Geen verrekening. Schone lei). p.1744-1762.

Faber, N.E.D. (2019). Noot bij: HR. (2019, juni 21), JOR 2019-11, 262, (Bodemverhuurconstructie. Verrekening door pandhouder. Gelijkheid van schuldeisers). p.3340-3359.

Faber, N.E.D. (2020). Noot bij: Rb. Midden-Nederland. (2019, december 18), JOR 2020-4, 100, (Pandhouder na mededeling van pandrecht bevoegd tot treffen van schikking). p.1178-1183.

Faber, N.E.D. (2020). Noot bij: HR. (2019, november 15), JOR 2020-1, 22, (Afspraak tot meerpartijenverrekening is faillissementsbestendig). p.242-252.

Haren, M.E.N. van (2021). Christine Mohrmann Stipendium 2020-2021.

Hees, J.J. van (2020). Noot bij: HR. (2020, april 24), JOR 2020-7/8, 188, (Curator mag vereffening niet voortzetten indien boedel toereikend is om geverifieerde schuldeisers te voldoen). p.2349-2455.

Hees, J.J. van (2020). Noot bij: Rb. Noord-Nederland. (2019, oktober 2), JOR 2020-2, 47, (Verstrekking van vrachtauto’s als 'onderpand' is een verboden zekerheidsoverdracht). p.555-560.

Hees, J.J. van (2020). Noot bij: HR. (2019, oktober 11), JOR 2020-2, 49, (Toewijzing verzoek tot zekerheidstelling in art. 69 Fw-procedure). p.566-578.

Hees, J.J. van & Bil, T.V.J. (2020). Kroniek van het insolventierecht. Nederlands Juristenblad, 95 (36), 831-838.

Hees, J.J. van (2020). Uitwinning van zekerheidsrechten in vrijheid. Maandblad voor Vermogensrecht, 2020 (7/8), 261-266. doi: https://doi.org/10.5553/MvV/157457672020030708004

Hoof, V.J.M. van (2021). The continued use and disposal of encumbered assets during the Restructuring Directive’s stay. EIRJ. European insolvency and restructuring journal, 2021 (4), electr.

Hoof, V.J.M. van (2021). Noot bij: Hof Amsterdam. (2020, juni 9), JOR 2021-6, 156, (Schorsing van executie door pandhouder). p.1817-1822. ECLI:NL:GHAMS:2020:1512

Hutten, T. & Schuijling, B.A. (2021). Medezeggenschap bij de verpanding van aandelen op naam. In F. Laagland (Ed.), Verburg. Geciteerd en besproken. Liber Amicorum prof. mr. L.G. Verburg (Serie onderneming en recht, 124) (pp. 373-390). Deventer: Wolters Kluwer

Jansen, J.B.A. (2020). Noot bij: Rb. Rotterdam. (2020, maart 6), JOR 2020-6, 160, (Verzet tegen faillietverklaring gegrond). p.1981-1987.

Jansen, J.B.A. (2020). Noot bij: GiEA Curaçao. (2019, oktober 28), JOR 2020-3, 68, (Betrokkenheid als adviseurs bij noodregeling niet in strijd met vereiste onafhankelijkheid van curatoren). p.829-831. ECLI:NL:OGEAC:2019:244

Jansen, J.B.A. & Hommes, H. (2020). De administratie in het faillissement en de AVG. Fip. Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk, 12 (6), 27-30.

Jansen, R.H.T., Reijneveld, M.D. & Sijtsma, P. (2021). Retorica in de rechtszaal. Een gesprek met drie rechters over ethos, pathos en logos. Ars Aequi, 70 (3), 321-324.

Leuyerink, R. (2020). Supplement commentaar bij afdeling 7.7.4 (de agentuurovereenkomst). In Bijzondere overeenkomsten (Groene Serie). Deventer: Wolters Kluwer

Linden van Sprankhuizen, F.F.L. van der (2020). Noot bij: Rb. Den Haag. (2020, mei 29), JOR 2020-11, 264, (Curator mag verpande vorderingen niet innen en is niet verplicht tot afgifte van brief aan debiteuren). p.3429-3431.

Mourik, J. van (2021). Noot bij: HR. (2021, februari 19), JOR 2021-5, 140, (Grensoverschrijdende mediation heeft stuitende werking). p.1660-1670.

Pannevis, N.B. (2020). Noot bij: Rb. Zeeland-West-Brabant. (2020, januari 22), JOR 2020-6, 153, (Geen grond voor achterstelling aandeelhouderslening in faillissement Thermphos). p.1925-1932.

Pannevis, N.B. (2020). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2019, november 7), JOR 2020-3, 69, (Opeisbare maar nog niet opgeëiste vordering voldoende als steunvordering). p.831-836.

Polanen, T. van & Reijneveld, M.D. (2021). Hoofdpersoon tegen wil en dank. Hoe bewijs je dat iets een deepfake is? Ars Aequi, 70 (3), 219.

Reijneveld, M.D. (2021). De verwerking van persoonsgegevens door de faillissementscurator bij de uitoefening van zijn taak. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 38 (4), 91-103.

Reijneveld, M.D. (2021). Noot bij: Rechtbank Overijssel. (2021, februari 9), JOR 2021-7-8, 196, (Geen nietigheid of ontbinding verkoop klantenbestand in strijd met AVG; geen non-conformiteit; geen dwaling). p.2299-2305.  ECLI:NL:RBOVE:2021:649

Reijneveld, M.D. & Walree, T.F. (2021). Noot bij: Rb. Midden-Nederland. (2020, november 23), Priv. inf. 2021-1, (Het uitzenden van amateurvoetbalwedstrijden. Geen journalistiek maar wel een gerechtvaardigd belang). p.39-43.

Reijneveld, M.D. (2020, december 2). Processing data during bankruptcy. The quest for lawful processing. online, Digital Legal Talks 2020.

Schuijling, B.A. (2021). Zekerheid op buitengaatse installaties. Horror vacui? Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 182 (1), 15-25.

Schuijling, B.A. & Veder, P.M. (2021). De beëindiging van arbeidsovereenkomsten in grensoverschrijdende faillissementen. In F. Laagland (Ed.), Verburg. Geciteerd en besproken. Liber Amicorum prof. mr. L.G. Verburg (Serie onderneming en recht, 124) (pp. 291-315). Deventer: Wolters Kluwer

Schuijling, B.A. (2021). Noot bij: HvJ EU. (2019, november 21), EIRJ. European insolvency and restructuring journal 2021-, 3, (Missing the Mark. Insolvency Set-Off and the Case of CeDe Group v KAN). ECLI:EU:C:2019:1001

Schuijling, B.A. (2021). Noot bij: HR. (2020, december 4), JOR 2021-6, 158, (Rechter kan aangeboden schuldregeling niet wijzigen). p.1833-1847.

Schuijling, B.A. (2021). Noot bij: Hof Amsterdam. (2020, maart 17), JOR 2021-2, 43, (HSK c.s./Rabobank). p.463-470.

Stein, D.F.H. (2021). Commentaar Groene Serie Vermogensrecht. Pandrecht (art. 3:236 t/m 258 BW). (artikel). Wolters Kluwer. (available: 1 Jan 2021).

Tekstra, A.J. (2020). Noot bij: Rb. Rotterdam. (2019, december 4), JOR 2020-4, 105, (Expliciete meldingsplicht betalingsonmacht vereist ondanks betalingsregeling met pensioenfonds). p.1242-1252.

Tekstra, A.J. (2020). Noot bij: Hof Amsterdam. (2019, oktober 22), JOR 2020-6, 151, (Vordering uit hoofde van aan een bankgarantie verbonden contragarantie kan als steunvordering dienen). p.1895-1899.

Tekstra, A.J. (2020). Noot bij: HR. (2020, februari 21), JOR 2020-6, 157, (UWV kan WAO-uitkering van saniet niet verrekenen met vordering op saniet). p.1953-1967.

Tekstra, A.J. (2020). Noot bij: Hof Den Haag. (2020, maart 24), JOR 2020-10, 240, (Curator kan automatische afschrijving van bankrekening failliet dag na faillietverklaring als onverschuldigd terugvorderen). p.3148-3154.

Tekstra, A.J. (2020). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2020, juni 16), JOR 2020-10, 248, (Geen kwijtscheldingswinstvrijstelling binnen zes jaar na ontvoeging uit fiscale eenheid. Tegenbewijsregeling). p.3234-3239.

Tekstra, A.J. (2020). Noot bij: HvJ EU. (2020, juni 11), JOR 2020-11, 273, (Sloveense belastingplichtige heeft recht op teruggaaf omzetbelasting bij oninbare vordering). p.3496-3506.

Tekstra, A.J. (2020). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2019, september 20), JOR 2020-3, 77, (Voortijdige aansprakelijkstelling bestuurder. Belastingplichtige niet in gebreke na indiening bezwaarschrift). p.931-938.

Veder, P.M. (2020). Implementation of the Restructuring Directive. Recognizing Reorganization Plans in the US. In J.L.L. Grant (Ed.), Harmonisation of Insolvency and Restructuring Laws in the EU (pp. 12-22). Nottingham: INSOL Europe

Veder, P.M. (2020). Noot bij: HvJ EU. (2019, december 4), JOR 2020-5, 124, (Internationale paulianavordering. Exclusief bevoegde rechter machtigt curator om vordering in andere lidstaat in te stellen). p.1513-1521.

Veder, P.M. (2020). Noot bij: HvJ EU. (2019, september 18), JOR 2020-1, 18, (Verificatie van vordering in faillissement valt niet onder Brussel I-bis). p.205-216.

Veder, P.M. (2020). Noot bij: HvJ EU. (2020, juli 16), JOR 2020-11, 268, (Portugese rechter niet bevoegd ten aanzien eigen aangifte faillietverklaring van in Engeland woonachtig echtpaar met woning in Portugal). p.3452-3462.

Veder, P.M. (2020). Noot bij: National Company Law Appellate Tribunal New Delhi. (2019, september 26), JOR 2020-2, 45, (Goedkeuring van “crossborder insolvency protocol” in faillissement Jet Airways). p.541-550.

Verdaas, A.J. (2020). Rangwisseling door middel van een kwalitatieve verplichting. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 151 (7276), 234-241.

Verdaas, A.J. (2020). Verpanding van andere objecten dan eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten. Maandblad voor Vermogensrecht, 2020 (9), 338-342. doi: https://doi.org/10.5553/MvV/157457672020030009004

Verdaas, A.J. (2020). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2020, februari 18), JOR 2020-6, 155, (Borgstelling voor geldlening ten behoeve van aanschaf dochtervennootschap niet door echtgenote vernietigbaar). p.1938-1946.

Verdaas, A.J. (2020). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2020, mei 12), JOR 2020-9, 216, (Onrechtmatige daad advocaat bij vestigen pandrecht). p.2822-2831.

Verdaas, A.J. (2020). Noot bij: HR. (2020, juli 17), JOR 2020-11, 269, (Borgstelling voor geldlening ten behoeve van Verlengingsgrond verjaringstermijn bij rechtspersoon die na faillietverklaring door insolventie is ontbonden en na vereffening is opgehouden te bestaandochtervennootschap niet door echtgenote vernietigbaar). p.3462-3469.

Verdaas, A.J. (2020). Commentaar artikel 52-60 Faillissementswet. In N.E.D. Faber, M.A.J.G. Jansen & P.J. Peters (Eds.), Sdu commentaar insolventierecht 2021. Den Haag: Sdu Uitgevers

Verdaas, A.J. (2020). Commentaar artikel 20-24 Faillissementswet. (artikel). Deventer: Wolters Kluwer.

Verdaas, A.J. (2020). Commentaar artikel 57, 58 en 60 Faillissementswet. (artikel). Deventer: Wolters Kluwer.

Vulto, B.F.M. (2020). De 00.00-uurregel in faillissement. Tijd voor verandering. Tijdschrift voor Insolventierecht, 28 (6), 367-378.

Vulto, B.F.M. (2021). Das Fixierungsprinzip im niederländischen und deutschen Insolvenzrecht. KTS : Zeitschrift für Insolvenzrecht, 2021 (1), 75-92.

Algemeen vermogensrecht

Barbiers, D.L. (2020). De Richtlijn representatieve acties & de WAMCA. Moet de WAMCA worden aangepast? (blog). (available: 2 Jul 2020).

Bartels, S.E. (2020). Noot bij: Rb. Limburg. (2020, februari 12), JOR 2020-6, 154, (Art. 22a Fw analoog toegepast op geëxpireerde levensverzekering in WSNP). p.1932-1938.

Bartels, S.E. & Heyman, H.W. (2021). Vastgoedtransacties. Koop. Den Haag: Boom juridisch (526 p.)

Bens, T.A.G. (2020). Noot bij: HvJ EU. (2019, oktober 3), JOR 2020-1, 24, (VKI / TVP). p.264-280.

Bens, T.A.G. (2020). Noot bij: HvJ EU. (2019, oktober 3), JOR 2020-2, 34, (Kwalificatie van trustovereenkomst voor toepassing van Rome I en plaats waar diensten aan consument moeten worden verstrekt). p.399-412.

Bens, T.A.G. (2021). Noot bij: HvJ EU. (2020, november 18), JOR 2021-3, 78, (DelayFix). p.907-918. ECLI:EU:C:2020:933

Biesmans, S.J.M. (2020). De betekenis van het Urgenda-arrest voor ondernemingen. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade, 21 (5), 185-191.

Bresser, H.J. (2021, oktober 12). Belastingplicht en fiscale behandeling van stichtingen in de vennootschapsbelasting in historisch en rechtsvergelijkend perspectief. Radboud University (304 pag.) (Den Haag: Sdu) Prom./coprom.: prof. mr. G.T.K. Meussen.

Broere, P.H.M. (2021). Noot bij: Hof Amsterdam (Vz. OK). (2021, februari 1), JOR 2021-7/8, 177, (SNS). p.2080-2086.

Broere, P.H.M. (2021). Noot bij: Hof Amsterdam (OK). (2021, januari 4), Ondernemingsrecht 2021-12, 85, (Royaums). p.510-514.

Dammingh, J.J. & Berg, L.M. van den (2020). De invloed van Europa op ons procesrecht. Verslag van de voorjaarsvergadering 2019 van de Nederlandse Vereniging voor. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 28 (1), 24-31. doi: https://doi.org/10.5553/TCR/092986492020028001004

Dammingh, J.J. (2020). Drafting tips & skills. Het gebruik van een modelcontract bij de verhuur en de verkoop van bedrijfsruimte en de publiekrechtelijke bestemming. Orp. Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk, 11 (3), 20-23.

Dammingh, J.J. (2020). Uitleg van contracten en het arrest Valerbosch. Naschrift. Orp. Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk, 11 (8), 21-22.

Dammingh, J.J. (2020). Dienstverlening. De overeenkomst van opdracht. In E.H. Hondius & V. Mak (Eds.), Handboek Consumentenrecht. Een overzicht van de rechtspositie van de consument (pp. 267-294). Zutphen: Uitgeverij Paris

Dammingh, J.J. (2020). [Bespreking van het boek Compendium Beslag- en executierecht. Deel 1]. BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk, 2020(3), 14-19.

Dammingh, J.J. (2020). [Bespreking van het boek Compendium Beslag- en executierecht. Deel 2]. BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk, 2020(4), 20-25.

Dongen, S. van (2020). Noot bij: HR. (2020, april 24), Ondernemingsrecht 2020-17, 167, (Bandidios). p.956-962.

Ebben, L.A.G., Mourik, J. van & Dammingh, J.J. (2021). Schadevaststelling in het geding. Verslag van de najaarsvergadering 2020 van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 29 (2), 60-66. doi: https://doi.org/10.5553/TCR/092986492021029002003

Ende, M.G.J. van 't (2020). Grenzen aan wijzigingsbedingen in algemene voorwaarden. Biedt de Hoge Raad dezelfde consumentenbescherming als het HvJ EU? (I). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 151 (7305), 873-879.

Ende, M.G.J. van 't (2020). Grenzen aan wijzigingsbedingen in algemene voorwaarden. Biedt de Hoge Raad dezelfde consumentenbescherming als het HvJ EU? (II). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 151 (7306), 901-906.

Everaars, K. (2021, maart 31). Wijziging van beperkte rechten. Radboud University (448 pag.) (Deventer: Wolters Kluwer) Prom./coprom.: prof. mr. S.E. Bartels.

Everaars, K. (2020). Wijziging van het recht van erfpacht. Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 2020 (11/12), 659-664.

Everaars, K. (2020). Commentaar op art. 5:20-5:36 BW. In P.S. Bakker, B.A Schuijling, J.L. Smeehuijzen, J.L. Snijders & V. Tweehuysen (Eds.), Sdu Commentaar Vermogensrecht. Den Haag: Sdu

Galič, M. & Gellert, R.M. (2021). Data protection law beyond identifiability? Atmospheric profiles, nudging and the Stratumseind Living Lab. Computer Law & Security Review, 40 (april). doi: https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105486

Galič, M. & Gellert, R.M. (2021). Data protection law beyond identifiability? Atmospheric profiles, nudging and the Stratumseind Living Lab. Conference TILTing Perspectives 2021: Regulating in Times of Crisis: Tilburg University (2021, mei 20 - 2021, mei 20).

Gellert, R.M. (2021). The EU’s New Directives on Digital Contracts and Artificial Intelligence. Really Future Proof? European Review of Private Law, 29 (3), 403-424.

Gellert, R.M. & Wolters, P.T.J. (2021). The revision of the European framework for the liability and responsibilities of hosting service providers. Towards a better limitation of the dissemination of illegal content. (extern rapport). : Report for the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy

Gellert, R.M. (2020). Covid-19 & data protection in The Netherlands. Contact tracing app and automated collection of location data. (blog). blogdroiteuropéen.

Gellert, R.M., Bekkum, M. van & Zuiderveen Borgesius, F. (2021). The Ola & Uber judgments. For the first time a court recognises a GDPR right to an explanation for algorithmic decision-making. (blog). EU Law Analysis. (available: 28 Apr 2021).

Gellert, R.M. (2021). AI regulation and trust. Some GDPR-inspired food for thought. CPDP Conference:  (2021, januari 28 - 2021, januari 28).

Gellert, R.M. (2020). Building European data economy in the Digital Single Market. Data protection and the data economy: friends or foes? Intellectual Property for the European Union in a World of Challenges. Expert Conference Programme: Zagreb (2020, februari 19 - 2020, februari 20).

Gellert, R.M. (2020). Comparing definitions of data and information in data protection law and machine learning. A useful way forward to meaningfully regulate algorithms? Digital Legal Talks:  (2020, december 3 - 2020, december 3).

Gellert, R.M. & Wolters, P.T.J. (2021). Expert meeting on the revision of the European framework for the liability and responsibilities of internet intermediaries in the Digital Services Act (DSA).

Gellert, R.M. (2020). The EU's recent Directives on digital contracts and AI. Really future proof? Digital Legal Studies virtual event:  (2020, september 10 - 2020, september 10).

Gellert, R.M. & Wolters, P.T.J. (2021). The revision of the European framework for the liability and responsibilities of hosting service providers. NL@EU Conversations – The Digital Services Act: redefining hosting services and content moderation responsibilities:  (2021, april 21).

Gellert, R.M. (2020). The risk-based  approach to data protection. iHub brownbag seminars:  (2020, december 2 - 2020, december 2).

Haazen, I. (2020). Schade door het coronavirus. Een pleidooi voor aansprakelijkheid voor micro-organismen als gevaarlijke stof. Letsel & Schade, 2020 (4), 34-43.

Haazen, I. & Reinhoudt, J. (2020). Corona en echte prijzen. Wat in Wuhan kan, kan ook in Uden. (artikel). Nieuwe Businessagenda.

Hartkamp, A.S. (2020). Velerlei gestalten. Over mijn werkende leven. Deventer: Wolters Kluwer (184 p.)

Hartkamp, A.S. (2020). Ambtshalve toepassing in het Unierecht en het Nederlandse privaatrecht na het arrest van de Hoge Raad inzake Stichting Intermaris. In R. de Bock & R. Klomp (Eds.), Voor Daan Asser. Procesrechtelijke desiderata ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag (pp. 131-146). Deventer: Wolters Kluwer

Hartkamp, A.S. (2021). Some Practical Consequences of the Achmea Judgment for Intra-EU Investment Arbitration. In A.M. Mancaleoni & E. Poillot (Eds.), National Judges and the Case Law of the Court of Justice of the European Union (pp. 193-204). Rome: Roma Tre Press

Hartkamp, A.S. (2020). In memoriam Wouter Snijders. Nederlands Juristenblad, 95 (31), 2326-2329.

Hoof, V.J.M. van (2021). Grotius’s Position on Implied Servitudes by Means of Destinatione Patris Familias. Grotiana, 42 (1), 83-109. doi: https://doi.org/10.1163/18760759-42010006

Jagt, F.C. (2020). Het recht op bescherming van persoonsgegevens. In J.H. Gerards (Ed.), Grondrechten. De nationale, Europese en internationale dimensie (pp. 187-212). Nijmegen: Ars Aequi Libri

Jansen, C.J.H. (2020). L'Europe du droit privé qui protège. Gpr. Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union, 17 (6), 260-261.

Jansen, C.J.H. (2021). De ontwikkeling van het arbeidsrecht na de bevrijding (1945-1950). In F. Laagland (Ed.), Verburg. Geciteerd en besproken. Liber Amicorum Prof. mr. L.G. Verburg (Serie onderneming en recht, 124) (pp. 229-246). Deventer: Wolters Kluwer

Klaassen, C.J.M. (2020). Rechtzoekenden als proefdieren? De Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging. Ars Aequi, 68 (11), 995-1004.

Klaassen, C.J.M. (2020). Klare taal, al is het geen gewone mensentaal, en geen overbodige 'franje'. Enkele opmerkingen over de omkeringsregel. In R. de Bock & R.J.Q. Klomp (Eds.), Voor Daan Asser. Procesrechtelijke desiderata voor zijn 75ste verjaardag (pp. 155-163). Deventer: Wolters Kluwer

Klaassen, C.J.M. (2020). Aansprakelijkheid wegbeheerder. In M.V.R. Snel & P.S. Bakker (Eds.), Caraïbisch vermogensrecht geannoteerd (pp. 465-471). Den Haag: Boom Juridisch

Klaassen, C.J.M. (2020). Casa Grande. In M.V.R. Snel & P.S. Bakker (Eds.), Caraïbisch vermogensrecht geannoteerd (pp. 139-146). Den Haag: Boom Juridisch

Klaassen, C.J.M. (2020). Noot bij: HR. (2020, september 20), NJ 2020-15/16, 107, (Deelgeschilprocedure betreffende letselschade (art. 1019w e.v. Rv)). p.1838-1853.

Klaassen, C.J.M. (2021). Waartoe is de civiele rechter op aarde? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 152 (7312), 133-135.

Klaassen, C.J.M. (2020). Inleiding. In P.M.M. van der Grinten & M.M.C. van de Moosdijk (Eds.), De invloed van Europa op ons procesrecht (Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, 42) (pp. 9-11). Den Haag: Boom Juridisch

Klaassen, C.J.M. (2020). Inleiding. In R.C. Hartendorp & M.M. Korsten-Krijnen (Eds.), Experimentenwet rechtspleging (Procesrechtelijke reeks NVVP, 41) (pp. 9-11). Den Haag: Boom Juridisch

Klaassen, C.J.M. (2020). Stof tot nadenken. Stap vooruit, maak werk van preventie en erkenning. (extern rapport). Den Haag: Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid

Laagland, F.G. (Ed.). (2021). Verburg. Geciteerd en besproken. Liber Amicorum prof. mr. L.G. Verburg (Serie onderneming en recht, 124). Deventer: Wolters Kluwer (424 p.)

Ortolani, P. (2021, mei 20). Cross-Border Litigation in Europe. Turin, Trade Law Master.

Ortolani, P. (2021, maart 31). Relationships and conflicts between intra-EU investment arbitration and EU law. Milan, Multilevel, Multiparty and Multisector Cross-Border Litigation in Europe - Jean Monnet Module.

Ortolani, P. (2021, maart 26). Relationships and conflicts between national courts and private commercial tribunals under EU law. Milan, Multilevel, Multiparty and Multisector Cross-Border Litigation in Europe - Jean Monnet Module.

Ortolani, P. (2021). American and European civil justice on the cutting edge of legal innovation – justice out of courts. Quo Vadis Civil Justice? Filling the gaps in civil justice in the U.S. and Europe:  (2021, april 30 - 2021, april 30).

Ortolani, P. (2021). Content Moderation and the DSA. DSA/DMA Seminar Series: Online.

Ortolani, P. (2021). E-Justice in International Dispute Resolution. Annual Jean Monnet Conference "Incentives and Challenges to Transnational Access to Justice": Milan (2021, juli 20 - 2021, juli 20).

Ortolani, P. (2021). Social media content moderation as ODR: Internal complaint-handling, platform judicialization and the DSA proposal. Digital and Intelligent Europe: EU Citizens and the Challenges of New Technologies for Civil Justice:  (2021, februari 1 - 2021, februari 2).

Ortolani, P. & Vennmanns, T.J. (2021, maart 15). Tech Law Clinics Spring School. Online, 2021 Tech Law Clinics.

Ortolani, P. (2021). Update facultaire Digital Legal Studies-programma. SteR-middag: Digitalisering en de duurzame rechtsstaat: Nijmegen (2021, juni 17 - 2021, juni 17).

Ortolani, P. & Marceddu, M.L. (2021, februari 3). What Is Wrong with Investment Arbitration? Evidence from a Set of Behavioural Experiments. Birkbeck, University of London, -.

Peters, N. & Schleijpen, C.L. (2021). Fouten van arbiters en de gevolgen daarvan voor hun honorarium. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 38 (1), 17-27.

Sande, J.J.M. van de, Laagland, F.G. & Akkerman, A. (2020, november 30). De Werkende Mens. Nijmegen, Lezingenreeks Radboud Reflects.

Schadewijk, M.A.N. van (2021). Werkgeverschap, macht en het Hof van Justitie. In F.G. Laagland (Ed.), Verburg. Geciteerd en besproken. Liber Amicorum prof. mr. L.G. Verburg (Serie onderneming en recht, 124) (pp. 65-76). Deventer: Wolters Kluwer

Schadewijk, M.A.N. van (2021). Noot bij: HvJ EU. (2021, februari 11), JAR 2021-5, 88, (Voorbehouden havenarbeid aan beperkte pool havenarbeiders in strijd met Unierecht). p.840-863.

Schadewijk, M.A.N. van (2021). Noot bij: HvJ EU. (2020, april 23), TRA 2021-2, 20, (Verlies van anciënniteit bij een grensoverschrijdende werkgeverswissel). p.34-36.

Schadewijk, M.A.N. van (2021). Noot bij: HvJ EU. (2021, maart 9), TRA 2021-6/7, 60, (Arbeidstijd en beschikbaarheidsdienst. Hof van Justitie nuanceert Matzak-arrest). p.30-33.

Schleijpen, C.L. (2021). Noot bij: HR. (2020, december 4), JBPr 2021-2, 10, (Verzoek tot schorsing tenuitvoerlegging arbitrale vonnissen hangende cassatieberoep). p.142-171.

Schleijpen, C.L. (2020). Noot bij: Hof Amsterdam. (2020, juli 14), JOR 2020-12, 299, (Toewijzing verzoek tot erkenning en verlof tot tenuitvoerlegging van Zweedse arbitrale vonnissen). p.3863-3878. ECLI:NL:GHAMS:2020:2032

Schuijling, B.A. (2021). Noot bij: HR. (2020, december 11), JOR 2021-3, 74, (Van Noort Gassler & Co). p.837-858.

Schuijling, B.A. & Kortmann, S.C.J.J. (2021). Woord vooraf. Jurisprudentie Onderneming en Recht, 2021 (2), 278-279.

Schuijling, B.A. (2021). Doctoral Examination Board of K. Everaars - Wijziging van beperkte rechten.

Schuijling, B.A. (2021). Doctoral Examination Board of R. Bobbink - Antichresis en pandgebruik.

Schuijling, B.A. (2021). Member of manuscript committee of R. Bobbink - Antichresis en pandgebruik.

Schuijling, B.A. (2021). Serie Onderneming en Recht.

Schuijling, B.A. (2021). Series Law of Business and Finance.

Sieburgh, C.H. (2020). Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Verbintenissenrecht. De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte (Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie, 6-I). Deventer: Wolters Kluwer (XLII, 395 p.)

Sieburgh, C.H. (2020). Redactionele signalen. Sew. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 68 (11), 583.

Sieburgh, C.H. (2020). Redactionele signalen. Sew. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 68 (3), 105.

Steneker, A. (2020). Noot bij: Hof Den Haag. (2020, februari 11), JOR 2020-7/8, 180, (Rente over een boedelvordering is zelf geen boedelvordering). p.2349-2355.

Steneker, A. (2020). Noot bij: HR. (2020, maart 27), JOR 2020-7/8, 193, (Geen inschrijving in het rechtsmiddelenregister vereist indien aan veroordelend vonnis is voldaan). p.2535-2560.

Steneker, A. (2020). Noot bij: HR. (2020, juni 19), JOR 2020-9, 225, ('Corona-betekening' is rechtsgeldige betekening). p.2899-2920.

Steneker, A. (2020). Noot bij: Hof Amsterdam. (2020, juli 14), JOR 2020-11, 274, (Toerekening van betaling aan oudste verbintenis nu schuldenaar bij betaling geen andere verbintenis aanwijst). p.3506-3516.

Steneker, A. (2020). Noot bij: HR. (2019, december 6), JOR 2020-3, 74, (Pandrecht op assurantieportefeuille niet mogelijk). p.872-895.

Stevens, F.L., Smeele, F.G.M., Tiggele-van der Velde, N. van & Cohen Jehoram, J. (Ed.). (2020). Van haven en handel. Hoofdzaken van het handelsrecht. Deventer: Wolters Kluwer (X, 265 p.)

Tiggele-van der Velde, N. van (2020). Verzekeraars’ Lik-op-stukbeleid bij fraude & SODA. Verhaal van gemaakte kosten of kosten maken voor verhaal? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade, 21 (4), 147-152.

Tiggele-van der Velde, N. van (2021). COVID-19 en Verzekering. Maandblad voor Vermogensrecht, 2021 (3), 98-107. doi: https://doi.org/10.5553/MvV/157457672021031003002

Tiggele-van der Velde, N. van (2021). Noot bij: HR. (2020, november 6), AV&S 2021-1, 2, (Het Ziektebeeld-arrest als sluitstuk op twee fronten. Een bespreking – in breder verband – van het arrest HR 6 november 2020). p.4-9.

Tiggele-van der Velde, N. van (2021). Brand! Vnab Visie, 2021 (1), 23.

Tiggele-van der Velde, N. van (2020). De directe verzekering heeft nu vooral behoefte aan directie. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade, 21 (5), 177-179.

Tiggele-van der Velde, N. van (2020). Talentmanagement. Vnab Visie, 2020 (1), 37.

Tiggele-van der Velde, N. van (2020). Commentaar art. 7:925 t/m 7:963 BW. In N. van Tiggele-van der Velde, S.Y.Th Meijer & W.C.T. Weterings (Eds.), Verzekeringsrecht. De tekst van de titels 17 en 18 van Boek 7 van het BW, de WAM, afdeling 15 van titel 9 van Boek 2 van het BW, en de voor verzekering relevante artikelen van de Zorgverzekeringswet, de Faillissementswet en de delen 1,2,3,4 en 6 van de Wft, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer

Tiggele-van der Velde, N. van (2020). Commentaar de Zorgverzekeringswet. In N. van Tiggele-van der Velde, S.Y.Th. Meijer & W.C.T. Weterings (Eds.), Verzekeringsrecht. De tekst van de titels 17 en 18 van Boek 7 van het BW, de WAM, afdeling 15 van titel 9 van Boek 2 van het BW, en de voor verzekering relevante artikelen van de Zorgverzekeringswet, de Faillissementswet en de delen 1,2,3,4 en 6 van de Wft, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer

Tiggele-van der Velde, N. van (2020). Commentaar Principles of European Contract Law. In N. van Tiggele-van der Velde, S.Y.Th. Meijer & W.C.T. Weterings (Eds.), Verzekeringsrecht. De tekst van de titels 17 en 18 van Boek 7 van het BW, de WAM, afdeling 15 van titel 9 van Boek 2 van het BW, en de voor verzekering relevante artikelen van de Zorgverzekeringswet, de Faillissementswet en de delen 1,2,3,4 en 6 van de Wft, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer

Tiggele-van der Velde, N. van & Ardenne-Dick, M.M.R. van (2020). Verzekeringsovereenkomst. In E.H. Hondius & V. Mak (Eds.), Handboek Consumentenrecht. Een overzicht van de rechtspositie van de consument (pp. 323-361). Zutphen: Uitgeverij Paris

Tiggele-van der Velde, N. van (2020). Verzekeringsrecht. In N. van Tiggele-van der Velde, F.L. Stevens & F.G.M. Smeele (Eds.), Van haven en handel. Hoofdzaken van het handelsrecht (pp. 169-211). Deventer: Wolters Kluwer

Tiggele-van der Velde, N. van, Weterings, W.C.T. & Meijer, S. (Ed.). (2020). Verzekeringsrecht. De tekst van de titels 17 en 18 van Boek 7 van het BW, de WAM, afdeling 15 van titel 9 van Boek 2 van het BW, en de voor verzekering relevante artikelen van de Zorgverzekeringswet, de Faillissementswet en de delen 1,2,3,4 en 6 van de Wft, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer (XXXI, 1602 p.)

Tiggele-van der Velde, N. van (2021). Lid van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Tiggele-van der Velde, N. van (2021). Welke schade dekt de verzekering na de rellen?

Tiggele-van der Velde, N. van (Contraexpertise) (1900, jan 01). Contraexpertise. [podcast]. In -. NPO.

Tweehuysen, V. (2021). Noot bij: HR. (2020, november 13), JOR 2021-2, 53, (UTB/Glencore, Zalco). p.547-560. ECLI:NL:HR:2020:1785

Tweehuysen, V. (2021). De feitelijke situatie bij objectieve uitleg van registergoedakten. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 38 (3), 63-65.

Tweehuysen, V. (Ed.). (2021). Jurisprudentie burgerlijk recht 1905-2021. Nijmegen: Ars Aequi Libri (789 p.)

Tweehuysen, V. (2021). Commentaar op art. 3:99 t/m 3:105 BW. (artikel). Sdu. (available: 1 Jul 2021).

Voert, M.J. ter & Hoekstra, M.S. (2020). Geschilbeslechtingsdelta 2019. (extern rapport, Cahier, no 2020-18). Den Haag: WODC

Voert, M.J. ter (2020). Advocatuur. In C. Bijleveld & A. Akkermans (Eds.), Nederlandse encyclopedie voor Empirical Legal Studies (pp. 161-184). Den Haag: Boom juridisch

Voert, M.J. ter (2020). Gerechtsdeurwaarders. In C. Bijleveld & A. Akkermans (Eds.), Nederlandse encyclopedie voor Empirical Legal Studies (pp. 215-230). Den Haag: Boom juridisch

Voert, M.J. ter (2020). Scheidingen 2019. Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand. (extern rapport, Fact sheets, no 2020-1). Den Haag: WODC

Walree, T.F. (2021, juni 30). Schadevergoeding bij de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Radboud University (248 pag.) (Deventer: Wolters Kluwer) Prom./coprom.: prof. mr. C.J.H. Jansen, B.P.F. Jacobs & mr. dr. P.T.J. Wolters.

Walree, T.F. (2020). De onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Geen concrete gevolgen, wel schadevergoeding? Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 181 (4), 167-180.

Walree, T.F. & Wolters, P.T.J. (2020). The right to compensation of a competitor for aviolation of the GDPR. International Data Privacy Law, 10 (4), 346-355. doi: https://doi.org/10.1093/idpl/ipaa018

Walree, T.F. (2021). Noot bij: Rb. Noord-Nederland. (2021, januari 12), JA 2021-3, 44, (Vergoeding van immateriële schade wegens lekken gevoelige persoonsgegevens). p.435-448.  ECLI:NL:RBNNE:2021:106

Wolters, P.T.J. (2021). The territorial effect of the right to be forgotten after Google v CNIL. International Journal of Law and Information Technology, 29 (1), 57-75. doi: https://doi.org/10.1093/ijlit/eaaa022

Wolters, P.T.J. (2021). Know-your-customer in het DSA voorstel. Tijdschrift voor Consumentenrecht, 2021 (3), 134-136.

Wolters, P.T.J. (2021, april 20). De aansprakelijkheid van platforms in de voorgestelde Digital Services Act. Nijmegen, Lunchlezing Semper Lex.

Wolters, P.T.J. (2021). Camerabeelden als bewijs. Sectielunch burgerlijk recht, jurisprudentie: Nijmegen (2021, maart 29).

Wolters, P.T.J. (2020). Digital conflict resolution. Digital Legal Talks:  (2020, december 2).

Wolters, P.T.J. (2021). Implementatie Omnibusrichtlijn, nieuwe richtlijn consumentenkoop, richtlijn digitale inhoud en digitale diensten. Sectielunch burgerlijk recht, Kroniek cybersecurity: Nijmegen (2021, april 19).

Wolters, P.T.J. (2021). Know your customer in the DSA proposal. Cybersecurity & Dispute Resolution Webinar Series – Digital identity and digital evidence: how to ensure integrity online?:  (2021, mei 12).

Financieel recht

Beekhoven van den Boezem, F.E.J. & Diamant, Y. (2020). Zorgplicht bij overdracht van vorderingen van een bank naar een niet-bank. In D. Busch & V.P.G. de Serière (Eds.), Zorgplicht in de financiële sector. Bundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht (Serie onderneming en recht, 122) (pp. 123-140). Deventer: Wolters Kluwer

Bierens, B. (2020). De bancaire zorgplicht, klimaatverandering en het Europese 'Actieplan: duurzame groei financieren'. In D. Busch, V.P.G. de Serière, C.W.M. Lieverse, F.E.J. Breekhoven van den Boezem, R.H. Maatman, B. Bierens & J. Diamant (Eds.), Zorgplicht in de financiële sector. Bundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht (Serie onderneming en recht, 122) (pp. 173-206). Deventer: Wolters Kluwer

Bierens, B. (2020). Geld in het vermogensrecht (Monografieën BW, A17). Deventer: Wolters Kluwer (XVI, 124 p.)

Bierens, B. (2021). Banken. In D. Busch, C.W.M. Lieverse & J.W.P.M. van der Velden (Eds.), Leerboek financieel recht (pp. 49-88). Nijmegen: Ars Aequi

Grünewald, S.N. (2021). Judicial control of resolution planning measures. In Ch. Zilioli & K.Ph. Wojcik (Eds.), Judicial review in the European Banking Union (pp. 395-415). Cheltenham: Edward Elgar Publishing

Grünewald, S.N. (2020). Kommentierung von Art. 5 Abs. 2 lit. d und e sowie Art. 16a NBG. In M. Plenio & M. Senn (Eds.), Kommentar zum Nationalbankgesetz und zum Bundesgesetz über die Währung und die Zahlungsmittel. Zurich/St. Gallen: DIKE Verlag

Gulyás, J.E.C. (2021, juli 5). EU Equity Pre- and Post-Trade Transparency Regulation. From ISD to MiFID II. Radboud University (1068 pag.) (Deventer: Wolters Kluwer) Prom./coprom.: prof. mr. D. Busch & prof. mr. C.W.M. Lieverse.

Hart, F.M.A. 't & Palm-Steyerberg, I.P. (2021). CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector (Financieel Juridische Reeks, 19). Zutphen: Paris (268 p.)

Heemskerk, M. (2021). Oud en wijs. Waarom met pensioen als je nog kunt doorwerken? In E.M.H. Hirsch Ballin & A.P.C.M. Jaspers (Eds.), De toekomst van de sociale zekerheid. De menselijke maat in een solidaire samenleving. Aangeboden aan dr. E.P. de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak (pp. 151-168). Den Haag: Boom juridisch

Heemskerk, M. (2015). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2015, november 3), AR-Updates 2015-, (Geen onvoorwaardelijk recht op indexatie pensioen beroepsmilitair na omzetting Algemene militaire pensioenwet naar ABP).

Heemskerk, M. (2015). Noot bij: Hof Amsterdam. (2015, juni 2), AR-Updates 2015-, (Pensioenontslagbeding is geen opzegging, zodat geen sprake is van een (ver)nietig(bar)e rechtshandeling).

Heemskerk, M. (2019). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2019, oktober 8), AR-Updates 2019-, (Uitleg inhoud pensioenovereenkomst ten aanzien van de wijze van indexeren van het pensioen. Uit de gang van zaken volgt dat werknemer heeft ingestemd met de pensioenovereenkomst. Werknemer heeft met het geven van zijn akkoord het vertrouwen gewekt dat hij met het indexeringsbeleid instemde).

Heemskerk, M. (2019). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2019, oktober 8), AR-Updates 2019-, (Weduwe werknemer heeft recht op nabestaandenpensioen uit pensioenreglement 1995. Geen sprake van welbewuste instemming of een dynamisch incorporatiebeding waardoor gewijzigde pensioenreglementen van toepassing zouden zijn).

Heemskerk, M. (2020). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2020, januari 14), AR-Updates 2020-, (De collectieve actie van FNV op grond van artikel 3:305a BW is gevoerd ten behoeve van alle werknemers. Dat is niet hetzelfde als het procederen namens alle werknemers. Werknemers waren geen partij bij die procedure en het dictum geldt voor hen dan ook niet).

Heemskerk, M. (2020). Noot bij: Hof Den Haag. (2020, januari 21), AR-Updates 2020-, (De wijziging van de pensioenovereenkomst – van onvoorwaardelijke naar voorwaardelijke indexatie – is in strijd met artikel 20 Pensioenwet).

Heemskerk, M. (2020). Noot bij: Rb. Rotterdam. (2018, januari 5), AR-Updates 2020-, (Werknemer voldoet niet aan de voorwaarden om aanspraak te maken op onvoorwaardelijke prijsindexatie).

Heemskerk, M. (2021). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2021, januari 19), AR-Updates 2021-, (De aanvullende arbeidsovereenkomsten en het pensioenreglement moeten zo worden uitgelegd dat ze een voorwaardelijk recht op indexering bevatten).

Heemskerk, M. (2021). Noot bij: Rb. Den Haag. (2021, mei 26), AR-Updates 2021-, (Eindloonregeling militairen ABP periode 2004-2018. Kantonrechter beoordeelt of Defensie de juiste bedragen heeft ingehouden op de juiste gronden, door vast te stellen hoe de ingehouden premie per periode tot stand is gekomen).

Heemskerk, M. (2020). Noot bij: HvJ EU. (2020, oktober 8), JAR 2020-15, 273, (Lager loon voor 65+ docent met arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). p.2605-2616.

Heemskerk, M. (2020). Noot bij: HR. (2019, december 20), JAR 2020-2, 35, (ABP maakt geen verboden leeftijdsonderscheid bij beëindiging pensioenopbouw van gewezen werknemer met een ontslaguitkering die 62 jaar wordt). p.316-339.

Heemskerk, M. (2021). Noot bij: HR. (2021, april 9), JAR 2021-7, 122, (Booking.com ‘bemiddelt’ als bedoeld in het verplichtstellingsbesluit reisbranche). p.1203-1238.

Heemskerk, M. (2021). Kroniek pensioenrecht 2019-2020. Tijdschrift Recht en Arbeid, 13 (4), 20-24.

Heemskerk, M. (2020). Kroniek pensioenrechtspraak 2019. Meer uitspraken, meer duidelijkheid. Pensioen Magazine, 25 (4), 26-30.

Heemskerk, M. (2021). Kroniek pensioenrechtspraak 2020. Pensioen Magazine, 26 (2), 11-16.

Heemskerk, M. (2020). Sociale partners kunnen wijzigingsbevoegdheid pensioen hebben overgedragen aan fondsbestuur. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2020 (5), 40-41.

Heemskerk, M. (2020). Wat betekent het Pensioenakkoord voor verzekerde regelingen. VAST, 2020, elect.

Heemskerk, M. (2020). Pensioenrecht (Boom masterreeks). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (711 p.)

Heemskerk, M. (2021). De oudere werknemer. In G.W. van der Voet (Ed.), Arbeidsrechtelijke themata. Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 563-602). Den Haag: Boom juridisch

Heemskerk, M. (2020). OR verspeelt nietigheid. Pensioen Alert. Juridische en Fiscale Informatie voor de Pensioenadviseur, 2020 (8).

Heemskerk, M. (2020). Partnerpensioen ex was niet de bedoeling. Pensioen Alert. Juridische en Fiscale Informatie voor de Pensioenadviseur, 2020 (6).

Heemskerk, M. (2021). Pizza, pannenkoek en pensioen. Pensioen Alert. Juridische en Fiscale Informatie voor de Pensioenadviseur, 2021 (5).

Heemskerk, M. (2021). Stop deze wet, het is diefstal. Pensioen Alert. Juridische en Fiscale Informatie voor de Pensioenadviseur, 2021 (2).

Heemskerk, M. (2020). 6 redenen waarom het nieuwe pensioenstelsel er (nog) niet is. (artikel). CPO. (available: 25 May 2020).

Heemskerk, M. (2021). Is 2021 het jaar van de verborgen pensioenkorting? (artikel). CPO. (available: 8 Feb 2021).

Hijink, J.B.S. & Lieverse, C.W.M. (2021). Consultatievoorstel voor Wijzigingswet toezicht financiële markten 2022. Ondernemingsrecht, 2021 (6), 241-246.

Jong, B.J. de (2015). Lid redactie van Groene Serie Toezicht Financiële Markten.

Jong, B.J. de (2015). Lid redactie van Groene Serie Toezicht Financiële Markten.

Joosen, E.P.M. & Lieverse, C.W.M. (Ed.). (2021). Wetgeving toezicht financiële markten 2021. Deventer: Wolters Kluwer (CXXII, 2902 p.)

Klerk, J.E. de (2020, juni 22). Instellingen voor collectieve belegging in effecten. Radboud University (XVIII, 659 pag.) (Deventer: Wolters Kluwer) Prom./coprom.: prof. mr. D. Busch & prof. mr. C.W.M. Lieverse.

Lieverse, C.W.M. (2021). Noot bij: HvJ EU. (2021, januari 27), JOR 2021-3, 62, (Vaststelling gevolgen oneerlijk beding over vervroegde beëindiging effectenleaseovereenkomst). p.706-719.

Lutjens, E., Heemskerk, M. & Maatman, R.H. (2021). Gemeenschappelijke reactie m.b.t. invaren pensioenen. Twee alternatieven voor afschaffing van het individueel bezwaarrecht.

Musso Piantelli, A. (2021, januari 20). Managing banking crises in Europe after the Great Crisis. Radboud University (XXXI, 347 pag.) (Deventer: Wolters Kluwer) Prom./coprom.: prof. mr. D. Busch & prof. dr. G. Ferrarini.

Palm-Steyerberg, I.P. (2021, juli 9). Personentoetsingen in de Nederlandse financiële sector. Personentoetsingen in de Nederlandse financiële sector. Een beschouwing vanuit Nederlands en Europeesrechtelijk perspectief. Radboud University (XXXII, 641 pag.) (Deventer: Wolters Kluwer) Prom./coprom.: prof. mr. D. Busch & prof. dr. mr. F.E.J. Beekhoven van den Boezem.

Palm-Steyerberg, I.P. (2020). Bancair tuchtrecht, toezicht en toetsingen. Ondernemingsrecht, 2020 (4), 141-151.

Palm-Steyerberg, I.P. (2019). Geschiktheidstoetsingen in de Nederlandse bankensector en het streven naar diversiteit. Een dilemma? Ondernemingsrecht, 2019 (17), 927-943.

Palm-Steyerberg, I.P. (2020). Bancair tuchtrecht, toezicht en de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsingen van bestuurders, commissarissen en leden van het tweede echelon. In F.M.A. 't Hart & A.J.C.C.M. Loonen (Eds.), Tuchtrecht in de financiële sector (Financieel Juridische Reeks, 16) (pp. 155-190). Zutphen: Paris

Palm-Steyerberg, I.P. (2020). Vier jaar toetsing tweede echelon bij banken en verzekeraars. Een effectieve procedure of een procedure die heroverweging verdient? Een reactie. Tijdschrift voor Financieel Recht, 22 (1/2), 23-27.