Registratie ten behoeve van aanstelling als OO&R fellow

Fellows zijn aan het OO&R verbonden onderzoekers die hun hoofdaanstelling buiten de Radboud Universiteit hebben. Een fellow krijgt toegang tot de onderzoeksfaciliteiten van het OO&R, waaronder (desgewenst) een werkplek en (online) bibliotheektoegang. Fellows zijn ook welkom bij de door het OO&R georganiseerde bijeenkomsten.

Fellows worden in beginsel benoemd voor een periode van twee jaren. Aan het eind van de termijn beoordeelt het OO&R-bestuur, mede aan de hand van de verschenen publicaties, of een verlenging van het fellowship wenselijk is, waarna het faculteitsbestuur op verzoek van het OO&R-bestuur de aanstelling kan verlengen met een nieuwe termijn.

Voor het doen van een verzoek tot een aanstelling als OO&R fellow, zijn de volgende gegevens nodig: