Zoek in de site...

HR

De kamer van de afdeling HR is kamer 02.057 in het Grotiusgebouw. Tevens zijn zij bereikbaar via mail en telefoon. Het algemeen emailadres voor HR is hr.fdr@ru.nl

Medewerkers

Manager HR
Bianca van Oijen
Telefoon: 06-52521816
E-mail: bianca.vanoijen@ru.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

HR Officers
Julia Wunderink
Telefoon: 06-21635924
E-mail: julia.wunderink@ru.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag

Randy van Zwam
Telefoon: 06-21250159
E-mail: randy.vanzwam@ru.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Lokale contactpersonen promovendi
Promovendi kunnen bij de 'lokale contactpersoon promovendi' terecht voor een laagdrempelig en vertrouwelijk gesprek. Meer informatie.

HR adviseurs
Mathijs Ham
Telefoon: 06-50010398
E-mail: mathijs.ham@ru.nl
Aanwezig: maandag, dinsdagochtend woensdag, donderdag en vrijdagochtend

Aandachtsgebieden: vaksectie Burgerlijk Recht, Bureau In- en Externe Betrekkingen, Bureau Onderwijs en Studentenzaken, Faculteitsbureau, Financiële administratie, Secretariële ondersteuning en het CPO.

De taken van oud-collega HR-adviseur Ingrid van Ree worden tijdelijk overgenomen door Mathijs Ham en Bianca van Oijen. Zij verdelen de vaksecties als volgt:

Mathijs Ham Bianca van Oijen
Rechtssociologie en Migratierecht Internationaal en Europees recht
Bestuursrecht Algemene Rechtswetenschap
Staatsrecht Strafrecht en Criminologie
Belastingrecht Sociaal recht
Ondernemingsrecht Rechtsfilosofie
Notarieel recht Rechtsgeschiedenis