Zoek in de site...

Openingstijden

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is gevestigd in het Grotiusgebouw. Dit gebouw is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 22.00 uur. Op vrijdag is het gebouw geopend van 08.00 tot 18.30 uur. In het weekend is het gebouw gesloten.

Voor de Bibliotheek en Studentenbalie van de rechtenfaculteit gelden andere openingstijden:

De Radboud Universiteit heeft geen uniforme openingstijden, deze verschillen per gebouw. Over het algemeen zijn alle gebouwen gesloten tussen kerst en nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag, Tweede Paasdag en op Tweede Pinksterdag. Sommige voorzieningen zoals het Sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek zijn tijdens die periode wel open. Tijdens vakanties zijn gebouwen wisselend open.

> Overzicht openingstijden alle universitaire gebouwen.