Zoek in de site...

C.J.J.M. Petit

Charles Jean Joseph Marie (Charles) Petit werd geboren in 1896 en stierf in 1978.

Petit studeerde rechten in Leiden. In 1920 promoveerde hij op het proefschrift met de titel: ‘Overeenkomsten in strijd met de goede zeden’.

Op latere leeftijd ontmoette hij een Française met wie hij trouwde en drie kinderen kreeg.

Na de oorlog werd Petit (in oktober 1945) hoogleraar burgerlijk recht in Nijmegen. In 1957 werd hij benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad. Verder hield hij zich op wetenschappelijk gebied voornamelijk bezig met het personen- en familierecht.

Petit

In 1930 verscheen zijn boek over de burgerlijke rechtstoestand van de gehuwde vrouw. Na zijn afscheid bij de Hoge Raad (1970) publiceerde hij het eerste deel van zijn onvoltooid gebleven werk ‘Hoofdtrekken van het Nederlandse Familierecht’.

Petit onderhield relaties met de universiteit van Poitiers (Frankrijk) waar hij later ook eredoctor werd. Hij bracht een uitwisseling van beurzen tot stand waardoor er jaarlijks een of twee studenten uit Nijmegen respectievelijk Poitiers in de andere universiteitsstad konden gaan studeren. Hiermee liep hij voor op het latere Erasmusprogramma. Ook heeft Petit zich sterk ingezet voor de adoptie. Een tiental jaren was hij voorzitter van de Centrale Adoptieraad.

Petit beantwoordde met zijn gestalte en persoon aan zijn naam. Hij was klein van stuk, gezet, met een rond gezicht en olijke oogopslag. Zijn colleges waren doorwrocht en getuigden van zijn uitgebreide kennis. Zijn persoon kenmerkte zich door eenvoud, bescheidenheid en hartelijkheid. Dit werd door de studenten zeer gewaardeerd. Zijn werk bij de Hoge Raad vond Petit kwalitatief gezien het mooiste, maar het prettigst vond hij toch zijn Nijmeegse tijd.

Bronnen:

  • Jan Brabers, De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen, 1923- 1982, (Nijmegen, 1994).
  • J.M.M. Maeijer, in: Te Recht in Nijmegen, Lustrumbundel ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KU Nijmegen (Deventer 2003.)