Zoek in de site...

J.C.M. Leijten

Leijten

Johannes Cornelis Maria (Jan) Leijten werd geboren op 14 januari 1926 te Etten-Leur. Van 1969 tot 1975 was Leijten hoogleraar inleiding tot de rechtswetenschap en de algemene rechtsleer. Daarna, van 1976 tot 1991, was hij buitengewoon hoogleraar burgerlijk procesrecht. In mei 2014 is hij overleden.

Leijten stuitte tot zijn verbijstering op veel weerstand toen hij zich kandidaat stelde voor de vacature inleiding tot de rechtswetenschap en algemene rechtsleer. Een langdurige strijd tussen de studenten en de faculteit over het aanstellen van hoogleraren kwam op dat moment tot een hoogtepunt.

Leijten was oud-student en oud-assistent van de faculteit. Hij was niet gepromoveerd, maar leek met zijn brede praktijkervaring en ruime belangstelling geschikt voor de baan. Volgens de studenten echter was hij niet deskundig en had hij voorrang gekregen omdat hij de juiste contacten had binnen de faculteit. Typerend was dat Leijten na zijn komst binnen de kortste keren ook door de kritische studenten in de armen werd gesloten. Op een protestbijeenkomst in juni 1969 verscheen hij zelf om een toelichting te geven op zijn denkwijze en toekomstplannen. Later bleek dat hij zich zou ontwikkelen tot een van de populairste hoogleraren uit de faculteitsgeschiedenis.

Leijten was een veelzijdig en belezen man. In zijn geschriften legt hij voortdurend verbinding tussen recht en literatuur, tussen recht en geest. Het lot van de mensen achter het recht gaat hem zeer ter harte en hij laat dat ook merken. Achter de rechtsregels – zo zei Leijten – zitten mensen met een hart, die uniek zijn.

Zijn brede oeuvre is vanaf 2014 beschikbaar gekomen op de website www.janleijten.nl.  Daaronder ook het niet eerder verschenen werk “Een leven lang”, een boeiende bundel met 30 opstellen over de verbinding tussen het dagelijkse leven, het recht en juridische beroepsbeoefenaren. Daarnaast treft u op deze website boeken, gedichten en audio-opnames van de VPRO-marathoninterviews aan.

Bronnen:

  • Jan Brabers, De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen, 1923- 1982, (Nijmegen, 1994).
  • Het kan ook anders; Een keuze uit het juridisch werk van Jan Leijten”, W.E.J. Tjeenk Willink.