Zoek in de site...

Facultaire grootmeesters van toen

Op deze pagina treft u informatie over prominente oud-hoogleraren die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt in de wetenschap, voor de faculteit, de universiteit en de maatschappij. Het zijn de grootmeesters van toen die de faculteit van nu voor een belangrijk deel hebben vormgegeven. Deze pagina’s zijn bedoeld om een (kort) portret te schetsen van de personen zelf en de faculteit in hun tijd.

F

F.F.X. Cerutti

F

F.J.F.M. Duynstee
W
W.C.L. van der Grinten
E
E.J.J. Van der Heijden
J
J.C.M. Leijten
MAEIJER
J.M.M. Maeijer
C
C.J.J.M. Petit
R
R.H.W. Regout
P
P.W. Kamphuisen
W
W.J.A.J. Duynstee
B
B.H.D. Hermesdorf

Voornaamste bronnen:

  • Jan Brabers, De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen, 1923- 1982, (Nijmegen, 1994).
  • W.J.M. Gitmans, A.A.H.M. Gommers, L.J.T.M. Hermans-Brand, C.J.H. Jansen, S.C.J.J. Kortmann, Y.A.J.M. van Kuijck, Te Recht in Nijmegen, Lustrumbundel ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KU Nijmegen (Deventer 2003.)
  • Hennie Corman (redactie), Nijmeegse gezichten, vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit (Nijmegen, 1998).

Foto's Petit en Van der Heijden: Katholiek Documentatiecentrum (KDC); Kamphuisen: Particulier bezit mr. T.P.W.M. Kamphuisen; Overige foto's: Henk Braam, Nijmegen.