Zoek in de site...

Over de faculteit

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit is al 100 jaar succesvol in haar missie om het duurzaam lerende vermogen van de rechtsstaat te voeden, door voortdurende kruisbestuiving tussen theorie en praktijk. Wij doen dit vanuit een traditie waarin we van betekenis willen zijn voor de ander. We vormen een hechte facultaire gemeenschap waarin studenten en medewerkers elkaar zo inspireren en stimuleren dat het geheel meer wordt dan de som der delen.

Studeren aan de Nijmeegse rechtenfaculteit

Wie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een bachelor of masteropleiding met succes heeft doorlopen, is niet alleen een vakbekwaam jurist die beschikt over een diepgaande kennis van het positieve recht, maar ook een breed gevormd academicus. Door een voortdurende kruisbestuiving tussen rechtswetenschap, rechtspraktijk en onderwijs leiden we zo kritisch denkende juristen op met een sterk maatschappelijk bewustzijn.

Gebaseerd op de wetenschap, gericht op de praktijk

Ook het aan de faculteit verbonden Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) biedt hoogwaardig onderwijs dat bijdraagt aan de academische ontwikkeling van juristen. Met docenten die impact maken op wetenschappelijk gebied én vaste voet hebben in de praktijk, staat ook hier de wisselwerking tussen wetenschap en rechtspraktijk centraal.

Onderzoek doen met impact

Het leeuwendeel van ons onderzoek vindt plaats binnen twee onderzoekcentra: het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) en het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR). In Nederland zijn onze onderzoekcentra leidend in hun veld. Onderzoek doen met impact betekent echter niet alleen dat ons onderzoek in academische kringen wordt gewaardeerd en aangehaald, maar ook dat de rechtspraktijk het toepast en er verder mee komt.