Zoek in de site...

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur bepaalt de richting die de faculteit als geheel op gaat. Die richting wordt in samenspraak met de Facultair Gezamenlijke Vergadering, waarin zowel medewerkers als studenten zitting hebben, vormgegeven. In het faculteitsbestuur hebben zitting:

FdR_bestuur-092022

Van links naar rechts: Sophie van den Broek, Vincent van Hoof, Christian Korbeld, Roel Schutgens, Michael Veder en Ine van den Heuvel

Decaan

Prof. mr. Roel Schutgens

Vice-decaan onderzoek

Prof. mr. Michael Veder

Vice-decaan onderwijs

Mr. dr. Vincent van Hoof

Directeur bedrijfsvoering

Mw. drs. Ine van den Heuvel

Met adviserende stem: Student-assessor

Sophie van den Broek
E: assessor@jur.ru.nl - 'spreekbuis' van studenten in het bestuur

Secretaris van het faculteitsbestuur

Dr. Christian Korbeld
T: 06-31132537 / 06-31132528
E: faculteitsbureau@jur.ru.nl

Facultaire strategie

Download het facultaire strategiedocument (pdf, 2,4 MB).