Zoek in de site...

Assessor

MicrosoftTeams-image (4)

Sophie van den Broek

De assessor maakt deel uit van het faculteitsbestuur en zorgt ervoor dat in de vergaderingen het studentperspectief wordt meegenomen in de besluitvorming. De assessor is de schakel tussen student en bestuur. Ook onderhoudt de assessor nauw contact met de FSR en OLC en schakelt zij op centraal niveau met assessoren van andere faculteiten.

Heb je klachten, opmerkingen of suggesties? Stuur een mail naar assessor@jur.ru.nl of spreek Sophie aan in het Grotiusgebouw. Mocht ze geen antwoord hebben op je vragen of opmerkingen, dan zorgt ze ervoor dat je naar de juiste persoon doorverwezen wordt.