Zoek in de site...

Profiel

De Nijmeegse rechtenfaculteit heeft samenwerking met de rechtspraktijk hoog in het vaandel staan. In haar onderwijs en onderzoek is veel aandacht voor de wisselwerking tussen theorie en praktijk.

Rechten studeren aan de universiteit betekent veel theorie en wetenschappelijke inzichten. Maar de rechtenstudie in Nijmegen is ook gericht op de praktijk. De Nijmeegse faculteit biedt haar studenten een brede generalistische studie met een sterk accent op de hoofdvakken, zodat zij optimaal voorbereid worden voor de arbeidsmarkt. Studenten leren juridische vaardigheden die later goed van pas komen, spelen de rol van advocaat en rechter in de oefenrechtbank, bespreken actuele zaken in de werkgroep, doen werkervaring op tijdens een stage of de duale master, krijgen ondersteuning bij het maken van een beroepskeuze en kunnen via de opleiding in contact komen met werkgevers. Door deze studieopzet wordt de kans op het vinden van een geschikte baan groter.

Gebaseerd op de wetenschap, gericht op de praktijk
Ook het aan de faculteit verbonden Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) biedt hoogwaardig onderwijs dat is gebaseerd op de wetenschap en gericht op de praktijk. Zij doet dat door het inzetten van docenten die zich hebben bewezen op wetenschappelijk gebied én vaste voet hebben in de praktijk. In het Nijmeegse postacademisch onderwijs staat de wisselwerking tussen wetenschap en rechtspraktijk dus ook centraal.

Kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk
De onderzoekers van de faculteit werken, waar mogelijk, samen met de juridische beroepspraktijk. Zo participeren in het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht naast de faculteit enkele toonaangevende advocaten- en notariskantoren en bedrijven. Door de structurele kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk worden onderzoeksresultaten behaald, die niet alleen voor de rechtswetenschap maar ook voor de rechtspraktijk van belang zijn.