Zoek in de site...

Vaksectie Algemene rechtswetenschap

De vaksectie Algemene rechtswetenschap besteedt aandacht aan de voornaamste beginselen, begrippen en onderscheidingen van het geheel en de verschillende deelgebieden van de rechtswetenschap. Het verwerven van kennis en inzicht gaat hand in hand met het ontwikkelen van een aantal specifiek juridische bekwaamheden, zoals logisch redeneren, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, het analyseren van wetteksten, rechterlijke uitspraken en ander vakproza, alsmede het onderkennen wat rechtens relevant is in een gegeven geval.

Onderzoek

De sectie participeert in het Onderzoekcentrum Staat en Recht (SteR) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Onderwijs

De vaksectie Algemene rechtswetenschap verzorgt de bachelorvakken Inleiding tot de rechtswetenschap, Academische vaardigheden, Inleiding recht voor politicologen en bestuurskundigen, Bestuursrecht voor bestuurskundigen; in de masterfase geeft de sectie onderwijs op het terrein van overheidsaansprakelijkheid.

Meer informatie over de vakken is te vinden in de Studiegids. Bekijk ook de programma's van de bachelor- en masteropleidingen.


Secretariaat

Olga van Kampen
Kamer 03.098 
T024 361 30 88
E: arw@jur.ru.nl

Sectiehoofd

Mr. dr. M.J.M. Krabbe