Zoek in de site...

Vaksectie Bestuursrecht

De overheid speelt een belangrijke rol in het maatschappelijk leven: op veel en uiteenlopende terreinen treedt zij regulerend op. Het bestuursrecht is het deel van het recht dat ziet op deze regulering. Enerzijds biedt het bestuursrecht de overheid daartoe de middelen: bijvoorbeeld regels voor de burger (onder andere door middel van vergunningenstelsels) en het toezicht op de naleving en de handhaving van deze regels. Anderzijds biedt het bestuursrecht de burger bescherming tegen de overheid – denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden van inspraak en procedures bij de (bestuurs)rechter.

Voor een goed begrip van het bestuursrecht is kennis van en ervaring in de praktijk van wezenlijk belang. De sectie bestuursrecht staat dan ook met beide benen in de maatschappij. Zo zijn diverse sectieleden naast hun werk aan de universiteit werkzaam als advocaat of als rechter.

Onderzoek

De sectie Bestuursrecht participeert in het Onderzoekcentrum Staat en Recht (SteR) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Onderwijs

Door middel van hoor- en werkcolleges draagt de vaksectie Bestuursrecht zorg voor de bestuursrechtelijke basis van aankomende juristen. In de bachelorfase verzorgt de sectie de cursussen Staats-en bestuursrecht, Bestuurs(proces)recht I en Bestuurs(proces)recht II. In de masterfase wordt onderwijs gegeven in de vakken Bestuursrecht verdiept, Staatsrecht verdiept, Amerikaans staatsrecht en Gemeenterecht.

Informatie over de vakken is te vinden in de Studiegids. Bekijk ook de programma's van de bachelor- en masteropleidingen, en meer specifiek van de masterspecialisatie Staats- en bestuursrecht.


Secretariaat

Remke Tersluijsen
Kamer 02.006
T: 024 361 20 92
E: bestuursrecht@jur.ru.nl