Zoek in de site...

Vaksectie Notarieel recht

Notarieel recht beweegt zich in het bijzonder op de rechtsgebieden waarmee de notaris dagelijks in aanraking komt. Deze gebieden zijn de wetgeving op het notarisambt, het relatierecht, waaronder het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, het onroerende zakenrecht, het ondernemingsrecht en het bij deze onderwerpen behorende belastingrecht, waaronder het successierecht.

De vaksectie notarieel recht  bestaat sinds 1958, het jaar waarin voor de notaris de universitaire rechtenstudie verplicht werd gesteld.
Zowel in het kader van het onderwijs als bij het onderzoek worden de onderwerpen zoveel mogelijk van zowel de civiele als de fiscale kant behandeld. In fiscaal opzicht wordt samengewerkt met de Universiteit van Tilburg.

Onderzoek

In het Centrum voor Notarieel Recht (CNR) wordt onderzoek gedaan naar grondslagen, systeem en ontwikkeling van de rechtsgebieden die behoren tot het werkterrein van het notariaat en de rechtsgebieden die daaraan nauw verwant zijn. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de verhouding tot het algemeen vermogensrecht. Het centrum streeft ernaar op het terrein van het notarieel recht een vooraanstaande positie in te nemen en met zijn onderzoek invloed uit te oefenen op het wetgevingsproces en de notariële rechtsbeoefening.

Onderwijs

Bachelor-en masteropleiding Notarieel recht
In de visie van de Nijmeegse rechtenfaculteit zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Ook het Centrum voor Notarieel Recht houdt zich naast onderzoek intensief bezig met het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs, in het bijzonder in de opleiding Notarieel recht (bachelor en master). Een groot aantal van de onderzoekers van het CNR verzorgt onderwijs in vakken die verband houden met de programmatische speerpunten. Kenmerkend voor de Nijmeegse notariële opleiding is de ruime aandacht voor het fiscale recht en, met het vak Estate planning als schoolvoorbeeld, de multidisciplinaire aanpak. In de masterfase ligt de nadruk, net als bij het onderzoek, op het familievermogensrecht.

> Bacheloropleiding Notarieel recht
> Masteropleiding Notarieel recht

Postacademisch onderwijs
Het merendeel van de medewerkers van het CNR levert met enige regelmaat een bijdrage aan het postacademisch onderwijs voor de afgestudeerde praktijkjurist (notaris, advocaat, rechter, fiscalist). De voormalige programmaleider is, bijvoorbeeld, hoofddocent van de beroepsopleiding Notariaat. De huidige programmaleider is hoofddocent van de beroepsopleiding tot estate planner in het notariaat.


Secretariaat

Petra van Valkenburg
Kamer 03.098
T: 024 361 21 86
E: petra.vanvalkenburg@ru.nl
aanwezig: dinsdag, woensdag en donderdag

Sectiehoofd

Prof. mr. F.W.J.M Schols