Zoek in de site...

Vaksectie Ondernemingsrecht

Het Van der Heijden Instituut werd in 1966 door prof. mr. W.C.L. van der Grinten en prof. mr. J.M.M. Maeijer opgericht als studiecentrum voor rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Het heeft ten doel om, in de lijn van een indertijd te Nijmegen door prof. mr. E.J.J. van der Heijden gevestigde traditie, op alle mogelijke wijzen bij te dragen tot de ontwikkeling en verdieping van deze onderdelen van het privaatrecht. Nadien is het onderzoeksterrein van het Van der Heijden Instituut uitgebreid met het fiscale recht inzake ondernemingen en het effectenrecht.

Onderzoek

Het Van der Heijden Instituut is onderdeel van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen. In de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut verschijnen monografieën, proefschriften, congresbundels en uitkomsten van onderzoek naar de werking in de praktijk van regelgeving op het aangegeven onderzoeksterrein. Tevens verschijnen in deze Serie publicaties van de Vereniging voor Effectenrecht en Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation.

De wetenschappelijke leiding van het Van der Heijden Instituut en de redactie van de Serie zijn in handen van mw. prof. mr. C.D.J. Bulten, prof. mr. G. van Solinge, prof. mr. M. van Olffen en prof. mr. M.P. Nieuwe Weme.

Meer informatie over de vakken is te vinden in de Studiegids. Bekijk ook de programma's van de bachelor- en masteropleidingen, en meer specifiek van de masterspecialisatie Ondernemingsrecht.


Secretariaat

Urula van Baal
Kamer 01.005
T: 024 361 62 09
E: secretariaat-ondernemingsrecht@jur.ru.nl