Zoek in de site...

Onderzoek

Christian Braun

Christian Braun is als Radboud Excellence Fellow verbonden aan de vaksectie rechtsfilosofie. Hij doet onderzoek naar hedendaags katholiek denken over oorlog en vrede. Het is zijn ambitie om een katholiek argument voor rechtvaardige oorlog (just war) te ontwikkelen dat beantwoordt aan de uitdagingen van de 21e eeuw.

  • Braun, Christian Nikolaus (2023) Limited Force and the Fight for the Just War Tradition. Georgetown University Press. (nog te verschijnen)
  • Braun, Christian Nikolaus (2022) “Quo Vadis? On the Role of Just Peace within Just War.” International Theory. (nog te verschijnen)

Laura Davies

Het promotieonderzoek van Laura Davies gaat over de legitimiteit van de rechter. Om dit complexe en ongrijpbare concept te ontrafelen, analyseert zij de verschillende cultuurhistorische denkbeelden op rechterlijke legitimiteit die de afgelopen eeuw dominant zijn geweest in Nederland. Door te kijken naar hoe deze denkbeelden onderling samenhangen, poogt ze tot een meer integraal begrip te komen waarmee rechterlijke legitimiteit daadwerkelijk en voor lange termijn kan worden versterkt.

  • Davies, De kwetsbare rechter. De legitimiteit van de rechter in het hybride rechtslandschap van de 21e eeuw, Celsus: 2021.
  • Davies & Henderson, ‘Judging Without Railings: An ethic of responsible judicial decision-making for future generations’ [working paper] SSRN: 2022 https://bit.ly/3sp8Iv6

Joris Gijsenbergh

Joris Gijsenberghs huidige project, "Politieke partijen tussen vrijheid en gebondenheid" richt zich op de regulering van politieke partijen in het Nederlands constitutioneel bestel. De centrale vragen zijn welke juridische concepten van politieke partijen gangbaar én wenselijk zijn. Dit project wordt gefinancierd door het Fonds Staatsman Thorbecke, onder beheer van de Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Jonne Hoek

Het onderzoek van Jonne Hoek richt zich op de grenzen van techniek en technologische maakbaarheid. In onze tijd verlegt de techniek voortdurend onze grenzen. Anderzijds moet de mens die techniek daarom vaak ook begrenzen, zoals bijvoorbeeld met wetgeving. Een goed begrip van onze technologische grenzen vergt daarmee een fundamentele reflectie op de samenhang van mens, techniek en normativiteit.

  • de Boer and J. Hoek (2020), The Advance of Technoscience and the Problem of Death Determination, Techné: Research Philosophy and Technology, 24(3), pp. 306-331.
  • de Boek and J. Hoek (2021), Let’s Narrate that Symmetry! Ricoeur and Latour, in: W. Reijers, A. Romele en M. Coeckelbergh (eds.), Interpreting technology: Ricoeur on questions concerning ethics and philosophy of technology. Rowman & Littlefield, pp. 43-60.

Thomas Mertens

Thomas Mertens bestudeert de verhouding van recht en moraal vanuit een hoofdzakelijk Kantiaanse inspiratie. Zijn belangstelling is soms historisch van aard, maar vaak ook toegespitst op actuele vraagstukken. Hij publiceerde over een diversiteit van onderwerpen, waaronder mensenrechten, de rechtsfilosofie van Kant, de problematiek van oorlog en vrede en recht en moraal in verband met het nazisme.

  • J.M. Mertens (2021), Reading Kant’s Rechtslehre. Some Observations on Ripstein’s Kant and the Law of War , in: E. Herlin-Karnell and E. Rossi (eds.), The Public Uses of Coercion and Force, Oxford University Press, pp. 43-51
  • J.M. Mertens (2021), Kant und die Zwecke des Lebens, in: C. Freiin von Villiez and J.C. Merle (eds.), Zwischen Rechten und Pflichten. Kants ‘Metaphysik der Sitten’, De Gruyter, pp. 349-368.

Ronald Tinnevelt

Ronald Tinnevelt verricht onderzoek naar de weerbaarheid van de democratische rechtsstaat en de idee van mondiale rechtvaardigheid. De komende jaren zal hij zich specifiek richten op de vraag welke rol de concepten van verantwoordelijkheid en schuld spelen in het denken over structurele vormen van onrechtvaardigheid.

  • Davies en R. Tinnevelt (2022), De rol van de rechter: Terughoudend of voortvarend, in: R. Schutgens e.a. (red.), Toetsingsintensiteit. Een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter, Deventer: Wolters Kluwer. (nog te verschijnen)
  • Tinnevelt (2022), De rechtsstaat: strijdbaar en weerbaar?, in: R. Schlössels, J. Sillen en R. Tinnevelt (red.), Naar een weerbare rechtsstaat, Deventer: Wolters Kluwer. (nog te verschijnen)

Sophia de Vries

Het promotieonderzoek van Sophia de Vries richt zich op de juridische bescherming van de natuur. Wat verstaan we eigenlijk onder natuur? Waarom heeft het bescherming nodig? En hoe zou die eruit moeten zien? In het recht zijn drie grote ontwikkelingen waarneembaar die alle drie op radicaal andere wijze de natuur pogen te beschermen. De Vries onderzoekt of de drie benaderingen naast elkaar kunnen bestaan, elkaar versterken, of juist tegenwerken in hun poging de natuur de beschermen.