Zoek in de site...

Vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht

In de Rechtssociologie komen zeer uiteenlopende onderwerpen aan de orde die verbonden worden door een gemeenschappelijk thema: het feitelijk functioneren van het recht. Deze interesse in het feitelijk functioneren van het recht (oftewel ‘law in action’) onderscheidt de rechtssociologie van de overige rechtswetenschappelijke disciplines, wier vraagstelling vooral gericht is op de normatieve gelding van het recht (oftewel ‘law in the books’).
Anders gezegd: de Rechtssociologie houdt zich bezig met vragen over het recht en niet met rechtsvragen.

Het onderzoek binnen het Migratierecht wordt gekenmerkt door interdisciplinaire samenwerking, internationale oriëntatie en nadruk op de relatie tussen internationale ontwikkelingen en nationale rechtspraktijk op het gebied van migratie.

Onderzoek

De vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht participeert in het Onderzoekscentrum voor Staat en Recht (STeR) en het Centrum voor Migratierecht (CMR).

Meer informatie over de vakken is te vinden in de Studiegids. Bekijk ook de programma's van de bachelor- en masteropleidingen.


Secretariaat

Ceren Koca
Kamer 03.030
T: 024 361 2087
E: cmr-rechtssociologie@ru.nl