Zoek in de site...

Beoordelingsrapport NRO

Datum bericht: 12 mei 2022

De beoordelingscommissie oordeelt als volgt:

Onlangs is de procedure voor de beoordeling in het kader van de subsidieronde ‘Comenius Teaching Fellows 2022’ afgerond. Het verheugt me u te berichten dat uw aanvraag getiteld ‘The Migration Game: educatieve simulatie als middel voor interdisciplinaire en internationale kennisuitwisseling’ met dossiernummer 40.5.22865.192 tot de hoogst scorende aanvragen binnen uw thema en onderwijssector behoort, en dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten heeft uw aanvraag toe te kennen.

Voor de huidige ronde van het Comenius Teaching Fellow programma is een budget van €2.000.000 beschikbaar. In totaal zijn 53 aanvragen ingediend uit het hbo en het wo verdeeld over drie thema’s en één vrije thema. Er worden 32 projecten gehonoreerd.

Alle voorstellen zijn aan de hand van de beoordelingscriteria in de Call for Proposals becommentarieerd en beoordeeld. Op basis van de beoordelingen heeft de commissie een prioritering aangebracht in de voorstellen per thema en daarbinnen per sector en deze als advies aan de minister gegeven. De minister heeft dit advies gevolgd.

Uw aanvraag heeft de kwalificatie ‘Zeer goed’ gekregen. De motivering voor deze kwalificatie luidt als volgt:

Dit project beoogt grensoverschrijdende kennisuitwisseling te integreren in het regulier juridische masteronderwijs Migratierecht, door middel van een educatieve simulatie: The Migration Game.

De commissie beoordeelt het innovatieve karakter van het project als ‘zeer goed’. Zij acht het project zeer vernieuwend, omdat het simulatiespel studenten van verschillende nationaliteiten betrekt. Tevens wordt het volgens de commissie aannemelijk gemaakt dat het voorstel tegemoet komt aan een behoefte in het hoger onderwijs. Tot slot onderschrijft de commissie de meerwaarde van de ontwikkeling van een digitale variant ten opzichte van de bestaande fysieke manier.  

De commissie beoordeelt de opbrengsten van het project als ‘zeer goed’. De probleemverkenning geeft duidelijk weer waarom het project van meerwaarde is voor het huidige onderwijs. De commissie is zeer te spreken over de manier waarop de theorie tot leven komt binnen deze onderwijsvorm. Daarnaast is zij zeer positief over de onderbouwing van de opbrengsten door middel van passende bronnen over vergelijkbare simulatiespellen. Hoewel het niet duidelijk beschreven is wat het spelelement exact is, oordeelt de commissie dat de toegevoegde waarde van een spelelement zeer overtuigend is. Tot slot concludeert de commissie dat het project ook zeer relevant is voor andere onderwijsprofessionals, omdat er al samengewerkt wordt met andere instellingen. 

De commissie beoordeelt de kwaliteit van het projectplan als ‘goed’. Zowel het projectplan als de bijbehorende planning zijn volgens de commissie duidelijk beschreven. Daarnaast is de commissie overtuigd van de expertise in het projectteam, omdat ook experts op het gebied van gaming zijn betrokken. De commissie acht de uitwerking van de evaluatie, vanwege het ontbreken van de toetsing van de leeropbrengsten, minder volledig.

De commissie is zeer overtuigd van het onderwijsprofiel van de aanvrager. Zij is zeer positief over de duidelijk beschreven ambitie van de aanvrager. Deze kan volgens de commissie ten goede komen aan het ComeniusNetwerk. Daarnaast is de focus van het voorgestelde project passend bij de onderwijsvisie.

De commissie beoordeelt de aanvraag als ‘zeer goed’, met een eindscore van 2,78. De criteria zijn als volgt beoordeeld; C1: 2,1. C2: 2,8. C3: 3,8. C4: 2,8.
De aanvraag is op plaats één in de prioritering geëindigd.