Zoek in de site...

Vaksectie Sociaal recht

In het sociaal recht gaat het om werk, loon, arbeidsomstandigheden, ontslag, vakbonden, werkgevers, cao’s, stakingen, ondernemingsraden, uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid enzovoorts. Zaken die bijna dagelijks de voorpagina’s van kranten halen. Zaken ook die miljoenen mensen raken, omdat zij direct te maken hebben met hun bestaansmogelijkheden. Over al die onderwerpen is in de afgelopen honderd jaar een geweldig complex van regels ontstaan.

Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het sociaal-zekerheidsrecht. Het arbeidsrecht vervult een sleutelrol bij de bepaling van de rechtspositie van werknemers. Ook het stelsel van sociale zekerheid heeft grote betekenis. Denk bijvoorbeeld aan zaken als arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden van de kostwinner, kinderlast, ziektekosten en behoeftigheid.

Het sociale-zekerheidsrecht is daarnaast gericht op het voorkomen van uitval uit het arbeidsproces (preventie) en op het herstel van de mogelijkhedendoor arbeid in het levensonderhoud te voorzien (reïntegratie).

Onderzoek

De vaksectie Sociaal recht verricht onderzoek binnen het Onderzoekscentrum Onderneming en Recht.

Meer informatie over de vakken is te vinden in de Studiegids. Bekijk ook de programma's van de bachelor- en masteropleidingen.


Secretariaat

Annemarie Gerrits-Artz
Kamer 02.006
T: 024 361 54 88
E: annemarie.artz@ru.nl of sociaalrecht@jur.ru.nl