Zoek in de site...

Vaksectie Staatsrecht

De sectie Staatsrecht is van oudsher generalistisch en positiefrechtelijk georiënteerd. Diverse leden van de sectie ontplooien bestuurlijke activiteiten binnen de faculteit.

Onderzoek

Het onderzoek van de sectie staatsrecht bestrijkt de hoofdgebieden van nationaal en buitenlands staatsrecht. Het onderzoek is generalistisch van aard en richt zich vooral op het positieve recht; het beoogt primair een analyse te geven van bestaand en komend staatsrecht. Ook kent het onderzoek een sterk rechtsvergelijkende component. Een bijzondere onderzoeksfocus betreft het institutionele staatsrecht: het regeringsstelsel, het parlementair stelsel, de rechterlijke macht en decentralisatie. De vaksectie draagt zorg voor (de bewerkingen van) een aantal staatsrechtelijke handboeken zoals Inleiding constitutioneel recht, Constitutioneel recht en Het Nederlands parlement, voorts Tekst & Commentaar Grondwet + Statuut.

Het onderzoek van de sectie Staatsrecht maakt deel uit van het Onderzoekscentrum Staat en Recht (SteR). Het gros van het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Grondslagen van publiekrecht.

Onderwijs

Bachelor:

  • Staats- en bestuursrecht (B1)
  • Staatsrecht (B2)
  • Rota Administrativa (B2)

Master:

  • Staatsrecht verdiept
  • Amerikaans staatsrecht
  • Gemeenterecht
  • Scriptie
  • Onderzoeksmaster Publiekrecht
  • Comparative Constitutional Law (Erasmusvak)
  • Onderwijsrecht

Meer informatie over de vakken is te vinden in de Studiegids. Bekijk ook de programma's van de bachelor- en masteropleidingen, en meer specifiek van de masterspecialisatie Staats- en bestuursrecht.


Secretariaat

Remke Tersluijsen
Kamer 02.006
T: 024 361 20 92
E: staatsrecht@jur.ru.nl