Zoek in de site...

Vaksectie Strafrecht & Criminologie

Het strafrecht biedt de overheid een belangrijk instrument ter bescherming en beveiliging van onze maatschappij. Maar het strafrechtelijk optreden van de overheid maakt ook inbreuk op de rechten en vrijheden van burgers. Door middel van onderwijs en onderzoek levert de vaksectie Strafrecht & Criminologie een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kennis die noodzakelijk is voor het goed functioneren van het brede terrein van het strafrecht en strafrechtspleging.

Onderzoek

De vaksectie Strafrecht & Criminologie verricht wetenschappelijk onderzoek op het brede terrein van het straf(proces)recht, criminaliteits- en veiligheidsbeleid. Het onderzoek is toegespitst op fundamentele strafrechtelijke rechtsbeginselen, mensenrechten, transnationaal strafrecht, digitalisering van het straf(proces)recht, bijzonder strafrecht en bestuurssanctierecht. De sectie beoogt een bijdrage te leveren aan het empirisch functioneren van de strafrechtspleging, de politie en de veiligheidszorg.

De sectie participeert in het Onderzoekcentrum Staat en Recht (SteR) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Onderwijs

De vaksectie verzorgt onderwijs in zowel de bachelor- als de masterfase. Het onderwijs laat zich kenmerken door een praktijkgerichte en positiefrechtelijke benadering. In het onderwijs staat het bestuderen van actuele strafrechtelijke vraagstukken centraal. Veel medewerkers van de vaksectie zijn naast hun werkzaamheden aan de universiteit ook actief in de praktijk.

Een overzicht van de vakken die worden verzorgd door de vaksectie Strafrecht & Criminologie:

Bachelor:

 • Criminologie (B3)
 • Introduction to Dutch Criminal Law and Dutch Criminal Policy (B3)
 • Rota Criminalis (B1)
 • Straf(proces)recht (B1)
 • Straf- en strafprocesrecht I (B2)
 • Straf- en strafprocesrecht II (B2)

Master:

 • Bestuurssanctierecht
 • Bijzonder strafrecht
 • Criminaliteit en veiligheidsbeleid
 • Criminology
 • Empirie van de strafrechtspleging
 • Forensische Psychiatrie
 • Internationaal strafrecht
 • Ondernemingsstrafrecht
 • Straf(proces)recht verdiept
 • Strafrechtelijk caput

Meer informatie over de vakken is te vinden in de Studiegids. Bekijk ook de programma's van de bachelor- en masteropleidingen en meer specifiek van de masterspecialisatie Strafrecht.


Secretariaat

Mw. E.M.H. Achten
Kamer 03.030
T: 024 36 12185
E: strafrecht@jur.ru.nl
E: criminologie@jur.ru.nl
E: forensischepsychiatrie@jur.ru.nl