Zoek in de site...

De vier minister-presidenten

Louis Beel, Victor Marijnen, Jo Cals en Dries van Agt zijn vier alumni van de Nijmeegse rechtenfaculteit die het ambt van minister-president hebben bekleed. Kunstenares Marijke van Balen portretteerde deze 4 naoorlogse ministers-presidenten en deze schilderijen hangen nu in het Grotiusgebouw. Paul Bovend'Eert, oud-decaan van de rechtenfaculteit en hoogleraar staatsrecht, heeft opdracht gegeven om de portretten te laten maken omdat hij 'zeer trots is op deze vier markante alumni'.

Mr. J.M.L.T. (Jo) Cals

20121129_jo_cals_180_jpgJo Cals, geboren te Roermond op 18 juli 1914, studeerde van 1935 tot 1940 Nederlands recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Cals begon zijn loopbaan als advocaat. In 1950 werd hij benoemd tot staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Jo Cals was minister-president in 1965-1966.

Mr. L.J.M. (Louis) Beel

20121129_louis_beel_180_jpgLouis Beel, geboren te Roermond op 12 april 1902, studeerde van 1924 tot 1928 Nederlands recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1935 promoveerde hij aan deze universiteit op een proefschrift, getiteld ‘zelfbestuur of afhankelijke decentralisatie’. Van 1949 tot 1951 was hij bijzonder hoogleraar Bestuursrecht en Bestuurskunde aan de Nijmeegse Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Louis Beel begon zijn loopbaan als gemeenteambtenaar. In 1945 werd hij minister van Binnenlandse Zaken. Nadat zijn in 1946 de verkiezingen had gewonnen, werd Beel benoemd tot premier namens de Katholieke Volkspartij. Beel was minister-president in 1946-1948 en in 1958-1959.

Mr. V.G.M. (Victor) Marijnen

20121129_victor_marijnen_180_jpgVictor Marijnen, geboren te Den Haag op 21 februari 1917, studeerde van 1936 tot 1941 Nederlands recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij werd minister van Landbouw en Visserij in 1959. Victor Marijnen was minister-president in 1963-1965.

Mr. A.A.M. (Dries) van Agt

20121129_portret_van_agt_180_jpgDries van Agt, geboren te Geldrop op 2 febuari 1931, studeerde van 1949 tot 1955 Nederlands recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1968 tot 1971 was hij hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht aan deze faculteit. Dries van Agt was minister-president in 1977-1982.

Binnenkant Grotius juli 2014 (8)