Zoek in de site...

aula

Onderzoek

Het onderzoek van SteR wordt verricht binnen het programma 'Grondslagen van het Publiekrecht'. Dit programma kent de volgende vier deelprogramma’s:
I. Dragende beginselen & fundamentele rechten
II. Wisselwerking tussen nationaal & internationaal recht
III. Conflictoplossende instituties
IV. Migratie & burgerschap

Nieuwsbrief

Twee keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief van het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR). In deze nieuwsbrief vindt u informatie over benoemingen, oraties, promoties, publicaties, lopend onderzoek en aankomende evenementen.

header nieuwsbrief

Serie SteR

De laatste decennia is het vertrouwen in de rechter gedaald. Hierbij staat vooral het functioneren van het strafrecht ter discussie. Jelle Kort onderzoekt en beschrijft de heersende opvattingen in Politiemensen, officieren en rechters over strafrecht.

Onderzoeksmaster

Interesse in publiekrecht (strafrecht of staats- en bestuursrecht) én onderzoek doen? Lees meer over de tweejarige onderzoeksmaster Publiekrecht. Deze master combineert training van onderzoeksvaardigheden met een studie in positiefrechtelijke en metajuridische vakken.

Rechten bibliotheek-DvA