Zoek in de site...

19/1: Promovendipresentatie Dagmar Gerards (Presentatie)

Datum
donderdag 19 januari 2023Plaats in agenda
Tijd
12:30 tot
Locatie
tba
Beschrijving

Op donderdag 19 januari 2023 om 12:30 uur zal mr. Dagmar Gerards haar proefschriftonderzoek presenteren. De presentatie start om 12.30, maar inloop is al mogelijk vanaf 12.20. In totaal duren presentatie en discussie ongeveer drie kwartier. Dagmar is verbonden aan de vaksectie Algemene rechtswetenschap en verricht onderzoek naar de procesmodellen (civielrechtelijk en bestuursrechtelijk) die worden toegepast bij de beoordeling van schadeclaims als gevolg van onrechtmatig overheidshandelen. In het kader van een intern-rechtsvergelijkend onderzoek worden de bestudeerde procesmodellen op een aantal kernpunten met elkaar vergeleken, zodat een actueel beeld van de toepassing en de implicaties daarvan voor de rechtspraktijk kan worden geschetst.