Zoek in de site...

Hanneke Steenbergen Scriptieprijs (Uitreiking)

Datum
donderdag 15 december 2022Plaats in agenda
Tijd
14:00 tot
Locatie
Academiegebouw, Domplein Utrecht
Organisator
CMR
Subtitel
Vijf jaar na Chavez-Vilchez: hoe nu verder?
Beschrijving

Op 10 mei 2017 beantwoordde het Hof van Justitie een aantal prikkelende prejudiciële vragen van de Centrale Raad van Beroep in het Chavez-Vilchez arrest. Derdelander ouders krijgen op grond van dit arrest een verblijfsvergunning in Nederland in de situatie dat hun Nederlandse kind de EU zou moet verlaten vanwege het niet rechtmatig verblijf van die ouder. Tot op de dag van vandaag is de Nederlandse rechter bezig met de interpretatie van de betekenis van dit arrest voor de Nederlandse rechtspraktijk. Onlangs heeft het Hof van Justitie nog een handje geholpen door te oordelen dat iemand met een Chavezverblijfsrecht
binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2003/109 valt en een permanent verblijfsrecht kan krijgen.
In drie korte inleidingen zullen Arend van Rosmalen (advocaat Den Haag), Hanneke van Eijken (Universiteit Utrecht) en Paul Minderhoud (Universiteit Utrecht/Radboud Universiteit) de betekenis van het Chavez-Vilchez arrest voor Nederland schetsen.

Contactpersoon
Karin Zwaan
E-mail