Zoek in de site...

Seminar 8 dec. Effecten van Inburgeringstoetsen (Symposium)

Datum
woensdag 8 december 2010Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
CMR, Radboud Universiteit Nijmegen
Organisator
CMR
Subtitel
Inburgeringstoetsen: integratie of uitsluiting?
Beschrijving

Op woensdag 8 december presenteert het Centrum voor Migratierecht de Nederlandse resultaten van zijn onderzoek:

Inburgeringstoetsen: Integratie of Uitsluiting?

Het centrum heeft in opdracht van het Europees Integratiefonds een internationaal vergelijkend onderzoek gedaan naar de effecten van taal- en integratietoetsen, die moeten worden afgelegd bij een aanvraag om toelating, permanent verblijf of naturalisatie.

Dit zogeheten INTEC-project (Integration and Naturalisation Tests, the way to European Citizenship) onderzoekt de effectiviteit van deze testen.

  • Hebben de testen en de voorbereiding op de testen geleid tot meer integratie en participatie van migranten?
  • Welke andere praktische gevolgen hebben de testen voor migranten, hun gezinsleden en de samenleving?

Het INTEC onderzoek is uitgevoerd in Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Letland, het Verenigd Koninkrijk en België.

Programma
09:00 
09:30 Inloop en registratie 
09:30
09:35
Welkom Kees Groenendijk
(vz) CMR,
Radboud Universiteit

Ochtendgedeelte

Wet inburgering buitenland

09:35
10:00

INTEC onderzoek:
Integratietest in het buitenland

Tineke Strik
CMR,
Radboud Universiteit
10:00
10:20
Lopend onderzoek:
Project PROSINT
Peter Scholten
Erasmus Universiteit
10:20
10:40
Evaluatie:
Wet Inburgering Buitenland (Wib)
Arend Odé
Regioplan

10:40

11:00

Koffie- en theepauze

11:00
11:20
Reactie op resultaten van:
INTEC, PROSINT en Wib
Aat Bal
Min. van Binnenlandse
Zaken
11:20
12:30
Discussie over de thema's:
1. Doel en effectiviteit Wib

2.

Randvoorwaarden en grenzen aan integratietoets als Toelatingsvoorwaarde
3.
Invoering schriftelijke test:
instrument voor integratie of uitsluiting?
4. Het Europese perspectief:
past de ontwikkeling van de lidstaten in de Europese normen?

12:30

13:30

Lunch

Middaggedeelte (1)

Integratietoets permanent verblijf

13:30
13:50
INTEC onderzoek:
Permanent Verblijf
Anita Böcker
CMR,
Radboud Universiteit
13:50
14:05

Effecten van inburgering op
feitelijke integratiepatronen

Sawitra Saharso
Universiteit Twente
14:05
14:30
Taaltesten, migratie en burgerschap
internationale perspectieven op
integratieregimes
Guus Extra
Universiteit van Tilburg
14:30 14:45
Kan de NL inburgeringstoets
de toets der kritiek doorstaan?
Franke Teunisse
Bureau ICE
14:45
15:15
Discussie over de thema's:
1. Integratietoets als effectief middel
2. Impact van inburgeringseis zonder overheidssteun

15:15

15:30

Koffie- en theepauze

Middaggedeelte (2)

Naturalisatie

15:30
15:45
Presentatie INTEC onderzoek:
Naturalisatie
Tineke Strik
CMR,
Radboud Universiteit
15:45
16:00
Het effect van (nieuwe) naturalisatie-
voorstellen op de integratie
Betty de Hart
CMR,
Radboud Universiteit
16:00
16:30
Discussie over de thema's:
1. Naturalisatie als doel op zich zelf
2. De impact van de nieuwe kabinetsplannen

16:30

Sluiting


Contactpersoon
mr Tineke Strik
E-mail
Telefoon
024 361 55 33
Aanmelden

U kunt zich voor dit Nederlandstalige seminar aanmelden via email.

Deelname is kosteloos en wordt zeer op prijs gesteld.