Zoek in de site...

CMR symposium 23 June Asielzoekers met psychische problemen (Symposium)

Datum
donderdag 23 juni 2011Plaats in agenda
Tijd
15:00 tot
Locatie
Th.v.A. nr 8 lokaal: 8.00.14
Organisator
CMR
Beschrijving

“Op basis van het verslag van nader gehoor en eventueel andere informatiebronnen zal per individuele zaak een afweging moeten worden gemaakt of geconstateerde inconsistenties en incoherente verklaringen wel of niet gebruikt kunnen worden in het te nemen besluit. De vraag in hoeverre incoherentie en inconsistenties wel of niet kunnen worden tegengeworpen is deels af te leiden uit (medische) verklaringen in het dossier, en wordt deels voorbehouden aan de inschatting van de IND-medewerker.


Bovenstaande passage is afkomstig uit IND-werkinstructie 2008/6 van 23 juni

2008: Behandeling van asielzaken van personen met psychische problemen. Het doel van werkinstructie 2008/6 was het bieden van handvatten voor het omgaan binnen de asielprocedure met asielzoekers met psychische problemen. De werkinstructie beschrijft daartoe de te volgen werkwijze en verschillende opties en speciale voorzieningen die mogelijk zijn. Of dit de betrokkenen inderdaad voldoende handvatten heeft geboden, is de vraag die in dit onderzoek centraal stond.

Tijdens dit seminar willen we graag het onderzoeksrapport presenteren, over de uitkomsten van het onderzoeksrapport discussiëren, en ons verder verdiepen in deze problematiek. Tevens wordt aandacht besteed aan de behandeling van asielzaken van personen met psychische problemen onder de ‘nieuwe’ asielprocedure.

Programma:

14:45 - 15:00 Ontvangst met koffie en thee
15:00 -
15:10
Welkom
Ashley Terlouw (vz)
15:10 - 15:35
Presentatie Onderzoek

Ashley Terlouw

Karin Zwaan
15:35
-
16:00

Asielzoekers met psychische problemen
en de advocaat

Jacob Wedemeijer
16:00
-
16:15
Pauze
16:15
-
16:40

Asielzoekers met psychische problemen
en de psychotherapeut

Riëtte Melink
16:40
-
16:50

Over het IMMO (instituut voor mensnerechten en medisch onderzoek) als opvolger van MAPP(Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen) en MOG (Medische onderzoeksgroep van Amnesty)

16:50 -
17:30
Discussie
17:30

Afsluiting en borrel


boek