Zoek in de site...

13 juni oratie Betty de Hart UvA

Datum bericht: 3 juni 2014

Vrijdag de 13e juni 2014, des namiddags om 4.00 uur, zal de Hooggeleerde Vrouwe dr. B. de Hart, benoemd tot Hoogleraar Migratierecht, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

Onwaarschijnlijke koppels
Regulering van gemengde seks en huwelijken van de Nederlandse koloniën tot Europees migratierecht

in de Aula van de Universiteit van Amsterdam, ingang Singel 411, hoek Spui.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof. dr. D.C. van den Boom.

In de onmiddellijke omgeving van het Spui is nauwelijks parkeerruimte; de Aula is bereikbaar met de trams 1, 2, 4, 5, 9 ,16 en 24, halte Spui.