Zoek in de site...

Ashley Terlouw onderzoekscoördinator parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving

Datum bericht: 28 april 2021

De Eerste Kamer heeft op 23 maart 2021 de parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving (POC) ingesteld. Hoogleraar Rechtssociologie en SteR-voorzitter Ashley Terlouw gaat deze commissie als onderzoekscoördinator ondersteunen.

Het onderzoek van de POC richt zich op de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de kloof tussen de wet op papier en de wet in praktijk als het gaat om discriminatie. Het moet vooral duidelijk worden waar in de keten van wetgeving naar beleid naar effecten en ervaringen van burgers haperingen optreden. Bovendien wordt onderzocht wat het parlement kan doen om zulke haperingen te voorkomen of te redresseren. De commissie gaat zich met haar onderzoek richten op vier domeinen: arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid en politie.