Zoek in de site...

'Competition Law in the EU. Principles, Substance, Enforcement' van Johan van de Gronden en Catalin Rusu

Datum bericht: 25 februari 2021

Johan van de Gronden en Catalin Rusu publiceerden onlangs het boek Competition Law in the EU. Principles, Substance, Enforcement. Het boek behandelt belangrijke materiëelrechtelijke en handhavingskwesties met betrekking tot antitrust, fusietoezicht en staats- en mededingingsrecht (zoals het staatssteunrecht). Het bevat een onderzoek van gevestigde doctrines en richtinggevende uitspraken van de rechtscolleges van de EU. Het bevat ook een analyse van recente ontwikkelingen in het mededingingsrecht, met name wat digitale markten betreft, en besprekingen van de impact van kwesties zoals Brexit en de Covid-19-pandemie. Het boek gaat vooral in op de Europese en nationale dimensies van de EU-mededingingsregels, met inbegrip van de gedeelde handhavingsverantwoordelijkheden van de Europese Commissie en de nationale autoriteiten.

Het boek is bestemd voor gevorderde bachelor- en masterstudenten Europees en vergelijkend mededingingsrecht. Het is ook nuttig voor postdoctorale onderzoekers en practici, of voor interne opleidingen binnen bedrijven.

Het boek is beschikbaar in druk en als e-book op de website van Edward Elgar Publishing.

Johan van de Gronden is hoogleraar Europees recht en Staatsraad in buitengewone dienst bij de Nederlandse Raad van State. Catalin Rusu is universitair hoofddocent Europees recht. Beide auteurs zijn werkzaam bij de vakgroep Internationaal en Europees recht.