Zoek in de site...

Eerste SteR-samenwerkingsprijs uitgereikt op goedbezochte SteR-middag

Datum bericht: 19 november 2020

Afgelopen vrijdag 13 november vond de (digitale) SteR-middag over 'Is and Ought in de rechtswetenschap' plaats. Tijdens dit goedbezochte evenement werd voor het eerst de SteR-samenwerkingsprijs uitgereikt. Doel van deze prijs is samenwerking tussen verschillende SteR-onderzoekers (en daarmee vaksectieoverstijgende samenwerkingsprojecten) te stimuleren.

SteR-voorzitter Ashley Terlouw reikte dit jaar de prijs uit aan Henri de Waele, Jasper Krommendijk en Karin Zwaan voor hun redactiewerk bij de bundel Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in NL. Daarover werd eerder een facultair symposium gehouden. De bundel was het vervolg op de bundel over vijf jaar grondrechtenhandvest. Volgens de jury betrof het een prachtig samenwerkingsproject, waaraan bovendien veel andere SteR-onderzoekers hun medewerking verleenden in de vorm van een bundelbijdrage.

De tweede prijs ging naar Tesseltje de Lange en Simon Tans, die een beurs van de Europese Commissie ontvingen. Op de derde plaats stonden Hansko Broeksteeg en Ronald Tinnevelt, die een KNAW-beurs ontvingen uit het Staatsman Thorbecke Fonds. De jury bestond uit de leden van het SteR-bestuur (uitgezonderd de genomineerden) én van het SteR-curatorium.