Zoek in de site...

Gastcolleges Henri de Waele aan de University of Glasgow

Datum bericht: 3 februari 2020

Net als in voorgaande jaren verzorgde Henri de Waele, hoogleraar Internationaal en Europees recht, eind januari een serie gastcolleges aan de University of Glasgow. Hij stond daarbij onder meer stil bij actuele ontwikkelingen in het institutionele recht van de EU, en verzorgde een staflezing over de professionalisering van de Nederlandse volkenrechtsgeleerdheid in het interbellum.

Ondertussen zijn de voorbereidingen in volle gang voor een expert seminar met Schotse collega’s. Dit seminar zal medio juni in Nijmegen plaatsvinden en is gebaseerd op een succesvolle aanvraag bij het Radboud-Glasgow Cooperation Fund. Tevens worden er momenteel stappen gezet richting een gezamenlijk onderwijsprogramma.