Zoek in de site...

Geslaagd symposium ‘10 jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland’

Datum bericht: 12 december 2019

Tijdens een geslaagd en drukbezocht symposium op vrijdag 6 december werd de bundel ‘Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland’ feestelijk gepresenteerd. Het boek vormt een vervolg op ‘Vijf jaar bindend EU-Grondrechtenhandvest’ dat in 2015 verscheen, eveneens in de SteR-reeks. De bundel bevat bijdragen van verschillende Nijmeegse SteR- en OO&R-onderzoekers, alsmede een aantal externe auteurs. Een selectie van de belangrijke uitspraken van het Hof van Justitie over het EU-Grondrechtenhandvest staat centraal. Elk hoofdstuk gaat in op de doorwerking van een dergelijk oordeel in Nederland, en de gerealiseerde (of nog te verwachten) invloed op de Nederlandse rechtspraak, maar ook wetgeving en beleid. De boekredactie bestond uit Henri de Waele, Karin Zwaan en Jasper Krommendijk, die eveneens instonden voor enkele hoofdstukken.

Tijdens het symposium reflecteerden Mielle Bulterman (Ministerie van Buitenlandse Zaken), Vincent Glerum (Internationale Rechtshulpkamer/Rijksuniversiteit Groningen), René Niessen (Hoge Raad) en Marc de Werd (Gerechtshof Amsterdam/Universiteit van Amsterdam) op het nieuwe boek, en meer algemeen op de status en doorwerking van het Handvest in het afgelopen decennium. Tijdens de afsluitende panelronde vond een levendige discussie met het publiek plaats. Als algemeen beeld kwam hieruit naar voren dat het document op velerlei fronten zijn nut bewijst en inmiddels niet meer is weg te denken uit de nationale rechts- en beleidspraktijk, maar dat er nog flink wat werk aan de winkel lijkt wat betreft bewustwording en actieve operationalisering.