Zoek in de site...

Hansko Broeksteeg overhandigt handboek Gemeenterecht aan minister Ollongren

Datum bericht: 27 mei 2021

Universitair hoofddocent Staatsrecht Hansko Broeksteeg heeft op 26 mei zijn nieuwe handboek Gemeenterecht aangeboden aan demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren.

Het is ongeveer 17 jaar geleden dat een handboek over dit rechtsgebied is verschenen. Tegelijkertijd is het gemeenterecht wezenlijk veranderd, mede als gevolg van bijvoorbeeld de decentralisaties in het sociaal domein, de uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester en de steeds verdergaande gemeentelijke samenwerking. Ollongren toonde zich verheugd om het boek in ontvangst te mogen nemen en benadrukte het belang van het gemeenterecht, onder meer bij de vormgeving van verdere decentralisaties, zoals bij de Omgevingswet.