Zoek in de site...

Henny Sackers benoemd tot voorzitter begeleidingscommissie van de Commissie Wet wapens en munitie

Datum bericht: 1 februari 2022

Dilan Yesilgöz-Zegerius (Minister van Justitie en Veiligheid) heeft Henny Sackers benoemd tot voorzitter van de begeleidingscommissie van de Commissie Wet wapens en munitie. De Commissie Wet wapens en munitie heeft als voornaamste taak om een probleem-inventarisatie te maken over het functioneren van de Wet Wapens en munitie en de onderliggende regelgeving. De begeleidingscommissie zal wetenschappelijk advies geven ten behoeve van de werkzaamheden van de commissie.

Wet Wapens en munitie

De Wet Wapens en munitie is een van de meest complexe wetten op het raakvlak tussen strafrecht en bestuursrecht. Dat komt omdat in die wet zowel de bestrijding van het illegale wapenbezit, als de beheersing van het legale wapenbezit is geregeld. Na het drama in Alphen aan den Rijn (Tristan van der V.) is ook de politieke gevoeligheid van de regulering van het wapenbezit toegenomen en wordt er regelmatig in de Tweede Kamer over aanpassing van de wet gedebatteerd. In december 2021 heeft de Kamer een motie aangenomen (motie Van Dam en Van Nispen) waarin de minister is verzocht onderzoek te doen naar zodanige verbetering van de wet zodat deze voor politie enerzijds en voor legale wapenbezitter anderzijds wat makkelijker uitvoerbaar wordt.

Het onderzoek wordt begeleid door een commissie van drie hoogleraren: prof. Henny Sackers (RU, FdR), prof. Sven Brinkhoff (Open Universiteit) en prof. Ira Helsloot (RU, FdM).