Zoek in de site...

Henri de Waele adviseert Eerste Kamer over CETA

Datum bericht: 20 mei 2020

Op dinsdag 19 mei werd Henri de Waele, hoogleraar Internationaal en Europees recht, gehoord door de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van de Eerste Kamer. Deze commissie had hem en enkele andere experts gevraagd om te adviseren over CETA, het controversiële handelsverdrag van de Europese Unie met Canada, waar ook het Nederlandse parlement mee moet instemmen.

De Waele richtte zich in zijn bijdrage vooral op het zogeheten Invester-Court Dispute Settlement­-systeem, dat investeerders een bijzondere rechtsgang biedt wanneer zij door Europese of Canadese overheden in hun financiële belangen worden geschaad. Hij zette hierbij de voor- en nadelen van het systeem op een rij, en nam tijdens zijn voordracht en de daaropvolgende discussie een genuanceerd standpunt in over de wenselijkheid van invoering. Ten behoeve van het overleg schreef hij zijn belangrijkste overwegingen uit in een position paper.

De stemming in de Eerste Kamer over CETA wordt nog vóór de zomer verwacht. In februari ging de Tweede Kamer al met een nipte meerderheid akkoord. Inmiddels is het verdrag door 13 van de 27 EU-lidstaten geratificeerd. Het wordt sinds september 2017 voorlopig toegepast, maar kan pas volledig in werking treden wanneer ieder land ermee heeft ingestemd.