Zoek in de site...

Inspiratie van drie Nijmeegse juristen in aanloop naar de Europese verkiezingen

Datum bericht: 13 mei 2019

omslag boekIn de opmaat naar de verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei verscheen onlangs bij uitgeverij Boom de essaybundel Europa, Europa. Het boek bevat een uitgebreide kritische analyse van hoe de EU er momenteel voorstaat, en een bonte serie gedachten en suggesties voor de verdere ontwikkeling van de Unie. Drie van de opgenomen bijdragen zijn geschreven door juristen verbonden aan de Nijmeegse rechtenfaculteit.

Hoogleraar Internationaal en Europees recht Henri de Waele schrijft over de legitimiteit van het Parlement, en de mogelijkheden voor versterking van de supranationale democratie. Universitair docent Staatsrecht Suzanne Poppelaars laat haar licht schijnen over de financiële afdrachten aan de EU, het budgetrecht en de juridische ruimte voor de invoering van Europese belastingen. Tineke Strik, universitair hoofddocent Migratierecht, werpt een blik op onder meer het Europees asielbeleid, de niet-gerealiseerde ambities op dat vlak, en onderstreept de nood aan zowel grotere coherentie, meer verantwoordelijkheid als een betere bescherming van mensenrechten.

Het initiatief voor de bundel werd genomen door het Montesquieu Instituut, waarin de universiteiten van Nijmegen, Leiden, Maastricht en Groningen samenwerken. Meer informatie en een volledige inhoudsopgave.