Zoek in de site...

Jacques Sluysmans ontvangt koninklijke onderscheiding

Datum bericht: 20 september 2021

Bijzonder hoogleraar Onteigeningsrecht Jacques Sluysmans is op 16 september 2021 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de lustrumviering van de door Sluysmans opgerichte Vereniging voor Onteigeningsrecht ontving hij de koninklijke onderscheiding vanwege zijn uitzonderlijke maatschappelijke verdiensten.

Jacques Sluysmans is sinds 2013 als bijzonder hoogleraar Onteigeningsrecht verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en is tevens partner bij Van der Feltz advocaten te Den Haag. Hij ontving de onderscheiding wegens zijn grote bijdrage aan het onteigeningsrecht in Nederland. Zo is Sluysmans naast hoogleraar Onteigeningsrecht tevens oprichter en thans voorzitter van de Vereniging voor Onteigeningsrecht, voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht, (cassatie)advocaat en rechtbankdeskundige bij de vaststelling van de schadeloosstelling bij onteigening. In zijn hoedanigheid van hoogleraar heeft Sluysmans onder andere een groot internationaal onderzoek naar het onteigeningsrecht geleid, de postacademische CPO leergang Onteigeningsrecht opgezet en is hij lid van de internationale Expropriation Expert Group.

Sluysmans wordt geroemd om de kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Onteigening heeft een ingrijpende invloed op het leven van burgers, waardoor juridische toegankelijkheid van dit rechtsgebied van groot belang is voor een adequate rechtsbescherming.  In het bijzonder heeft Sluysmans zich de afgelopen jaren met succes ingespannen om ook in de nieuwe onteigeningsregelgeving – in de Omgevingswet, waarin de Onteigeningswet binnen afzienbare tijd zal opgaan – veilig te stellen dat rechterlijke betrokkenheid gewaarborgd blijft in elke onteigeningsprocedure.

Recent werd hij geïnterviewd door het NRC over de aanstaande Omgevingswet en door The Guardian en het FD over de mogelijke onteigening van boeren als gevolg van de stikstofproblematiek.

Foto's: R.W.M. Kluitenberg