Zoek in de site...

Jasper Krommendijk per 1 september directeur SteR

Datum bericht: 29 juni 2020

Jasper Krommendijk wordt per 1 september 2020 benoemd tot directeur van het Onderzoekcentrum voor Staat & Recht (SteR). Het betreft hier een volledig nieuwe functie binnen het SteR. Krommendijk is al langere tijd betrokken bij het onderzoekcentrum als bestuurssecretaris en onderzoeker. Hij speelde een belangrijke rol in onder meer de herinrichting van de onderzoeksprogramma’s en de invulling van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid.

Nieuwe functie

Al enkele jaren wordt vanuit het SteR de wens uitgesproken om naast een nieuwe voorzitter tevens een directeur aan te stellen. Recent werd het mogelijk om aan die wens invulling te geven. Het SteR kiest daarmee voor een soortgelijke constructie als bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R). Zowel het faculteitsbestuur als het SteR-bestuur staan achter deze invulling. Per 1 mei werd hoogleraar Rechtssociologie Ashley Terlouw aangesteld als voorzitter van het SteR. Hiermee werd de opvolging van hoogleraar Algemene rechtswetenschap Roel Schutgens – hij zwaaide af als SteR-voorzitter en ging aan de slag als vicedecaan Onderwijs – al ingevuld. Krommendijk gaat daarnaast per 1 september aan de slag als directeur van het SteR en zal zich ontfermen over de dagelijkse leiding van het onderzoekcentrum.

Over Jasper Krommendijk

Jasper Krommendijk (Wijchen, 1985) volgde de bacheloropleidingen European and International Law en International Organisations & International Relations aan de Rijksuniversiteit Groningen, evenals de master International Law and Law of International Organisations. Krommendijk promoveerde in 2014 aan Maastricht University op het onderwerp ‘The impact and effectiveness of the process of state reporting under UN human rights treaties in the Netherlands, New Zealand and Finland’. Daarna ging hij aan de slag bij de Nijmeegse rechtenfaculteit, waar hij thans werkzaam is als universitair hoofddocent Internationaal en Europees recht. Tevens is Krommendijk al enige tijd verbonden aan het SteR als bestuurssecretaris.

Sinds januari 2017 werkt Krommendijk aan een vier jaar durend onderzoeksproject dat gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) op basis van een Veni-subsidie. In dit project onderzoek Krommendijk de prejudiciële verwijzingsprocedure.