Zoek in de site...

'Juridisch getint' Jaarboek Parlementaire Geschiedenis verschenen met bijdrage Rowin Jansen

Datum bericht: 18 november 2020

Gisteren, op 18 november, werd het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2020 uitgebracht. Dit jaar staat het jaarboek in het teken van Het geplaagde ministerie van Justitie, waaraan docent Algemene rechtswetenschap Rowin Jansen een prominente bijdrage leverde. Alumnus Thom de Graaf, voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis en vicepresident van de Raad van State, overhandigde de eerste exemplaren digitaal aan Khadija Arib (voorzitter van de Tweede Kamer) en Jan Anthonie Bruijn (voorzitter Eerste Kamer).

Voor het jaarboek interviewde Jansen samen met Johan van Merriënboer (onderzoeker Centrum voor Parlementaire Geschiedenis) politicus Jozias van Aartsen over de Politiewetgeving. Van Aartsen was bij dit onderwerp in diverse hoedanigheden betrokken; onder meer als voormalig secretaris-generaal Binnenlandse Zaken, minister van Landbouw, minister van Buitenlandse Zaken en meer recentelijk als burgemeester van Den Haag en Amsterdam.

Van Aartsen vindt dat het beheer van de politie zo snel mogelijk terug moet naar Binnenlandse Zaken. De Nationale Politie is in 2012 door de Kamer gejaagd zonder de principes van de rechtsstaat mee te wegen. De balans tussen OM en openbaar bestuur is volgens hem zoek en de regioburgemeester zweeft in het democratisch luchtledige – de coronacrisis brengt dit nog eens extra voor het voetlicht. De minister van Justitie en Veiligheid kan zijn werk nauwelijks aan, omdat hij continu dat gigantische politiekorps op zijn nek heeft. Het is volgens hem ook beter het beheer van de politie dicht bij de burgemeesters te organiseren. Justitie kan dan terugkeren naar de klassieke rol, die het verloren heeft.

In het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2020 komen verder onder meer de verdwenen notulen van het conflict tussen minister Sorgdrager en ‘super-pg’ Docters van Leeuwen aan bod en wordt teruggeblikt op hoofdpijndossiers als de IRT-affaire en de Teevendeal. Lees meer op de universiteitsbrede nieuwspagina.