Zoek in de site...

De Lange en Groenendijk: “Geef al in EU aanwezige migranten uit derde landen soepelere toegang tot intra-EU mobiliteit”

Datum bericht: 31 maart 2021

In de online verschenen publicatie The EU’s legal migration acquis: Patching up the patchworkpleiten Tesseltje de Lange (hoogleraar Europees migratierecht) en Kees Groenendijk (emeritus hoogleraar Rechtssociologie) ervoor om al in de EU aanwezige migranten soepelere toegang te geven tot intra-EU mobiliteit. Dit om de tekorten op de arbeidsmarkt te adresseren. Ook vragen zij om aandacht voor versterking van de rechtspositie van (mobiele) arbeidsmigranten.

De Europese Commissie en de EU-lidstaten moeten volgens De Lange & Groenendijk de mogelijkheden voor mobiliteit binnen de EU verruimen voor personen uit derde landen die al legaal in de EU verblijven (de zogenaamde ‘third-country nationals’ of TCNs). Een aanzienlijk aantal  van die TCNs wacht erop om, net als EU-burgers, grensoverschrijdend te kunnen werken; hun wachten is niet bevorderlijk voor het functioneren van de lappendeken van het EU Gemeenschapsrecht inzake legale migratie.

Verder willen De Lange en Groenendijk de rechtspositie van mobiele arbeidsmigranten uit derde landen versterken. Zo verscheen afgelopen weekend nog een onderzoek van Investico waaruit blijkt dat de rechten van arbeidsmigranten in de Aziatische horeca nog immer niet goed worden nageleefd.