Zoek in de site...

Leon Trapman publiceert artikel in NJB over stemmen in coronatijd

Datum bericht: 4 februari 2021

Docent Staatsrecht en SteR-onderzoeker Leon Trapman publiceerde onlangs het artikel Over briefstemmen en volmachten. Stemvrijheid in coronatijd in het Nederlands Juristenblad (NJB). Volgens hem zitten er namelijk aardig wat haken en ogen aan de briefstem- en volmachtregeling.

Dat maatregelen genomen worden om mensen ook in coronatijd voldoende in staat te stellen hun stem te kunnen uitbrengen, is alleszins verdedigbaar, stelt Trapman. Of daarbij, gezien de gevaren voor de stemvrijheid, dan alle sluizen open moeten, valt echter te betwisten. Met de uitbreiding van de briefstemregeling én de volmachtregeling neemt de wetgever tamelijk rigoureuze maatregelen die de stemvrijheid onder druk zetten. Daar komt bij dat de regering de wijzigingen onvoldoende kan motiveren. Van een ‘dringende noodzaak’ om de briefstemregeling uit te breiden is niet gebleken en ook de stelling dat de normale volmachtregeling geen uitkomst biedt, is niet overtuigend onderbouwd volgens Trapman.

Lees het volledige artikel via Kluwer Navigator.