Zoek in de site...

Lonneke Peperkamp uitgenodigd voor NWO-adviestafel Sociale en Geesteswetenschappen

Datum bericht: 7 april 2020

Universitair docent Rechtsfilosofie Lonneke Peperkamp is uitgenodigd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om deel te nemen aan de adviestafel Sociale en Geesteswetenschappen (SGW).

Het NWO-domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) richt deze adviestafels in om het gesprek met het SGW-onderzoeksveld te faciliteren. Het NWO geeft samen met deze onderzoekers haar beleid op dit gebied vorm. Peperkamp behoorde tot één van de van ruim 300 onderzoekers die aangaf interesse te hebben in het lidmaatschap van één van deze tafels. Samen met tien andere onderzoekers is zij uitgenodigd voor de adviestafel ‘Recht & Bestuur’.

Over het NWO-domein SGW

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen stimuleert excellent onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. De resultaten van het onderzoek komen niet alleen ten goede aan de wetenschap, maar ook aan maatschappelijke organisaties, de culturele sector en het bedrijfsleven.