Zoek in de site...

Marijke ter Voert per 1 juli hoogleraar Empirical Legal Studies, uitvoering sectorplan krijgt vorm

Datum bericht: 12 juni 2020

Ter Voert01Per 1 juli 2020 wordt Marijke ter Voert benoemd tot hoogleraar Empirical Legal Studies aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Met de komst van Ter Voert vult de faculteit een belangrijke positie binnen het Sectorplan Rechtsgeleerdheid in. Empirical Legal Studies is een nieuwe leeropdracht, die gaat over onderzoek naar de onderliggende assumpties en werking van het recht in de praktijk. Ter Voert’s onderzoek zal betrekking hebben op het sectorplanspeerpunt Conflictoplossende instituties. Tevens zal zij zich bezig houden met het initiëren en stimuleren van empirisch juridisch onderzoek binnen de gehele faculteit: zowel binnen het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) als het Onderzoekcentrum voor Staat & Recht (SteR) zal zij hiermee aan de slag gaan. Ter Voert is thans werkzaam als senior wetenschappelijk medewerker bij het WODC.

Over Marijke ter Voert

Ter Voert (Doetinchem, 1963) studeerde van 1982 tot 1988 Cultuur- en Godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit. In 1994 promoveerde ze - in Nijmegen - op een grootschalig surveyonderzoek over normen en waarden op het gebied van levensbeschouwing, arbeid en consumptie.

Van 1994 tot 1999 werkte ze als postdoctoraal onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Aansluitend was ze een jaar onderzoekscoördinator bij de Handhaving Adviesgroep te Bloemendaal, waarna ze in 2000 als onderzoeker in dienst trad van het WODC, afdeling Rechtsbestel, Rechtspleging en Regelgeving (RRR), Ministerie van Justitie. Van 2008 tot 2009 was ze er waarnemend afdelingshoofd en daarna plaatsvervangend afdelingshoofd.

Aan de Radboud Universiteit gaat Ter Voert empirisch juridisch onderzoek initiëren en stimuleren. Binnen de multidisciplinaire onderzoeksgroep Conflictoplossing zal ze zich richten op het speerpunt Conflictoplossende instituties, dat onderdeel is van het landelijk Sectorplan Rechtsgeleerdheid. Dit sectorplan verstevigt het wetenschappelijk onderzoek binnen de Nederlandse rechtsgeleerdheid.

Over het sectorplan Rechtsgeleerdheid

Vorig jaar kende het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maar liefst zes miljoen euro extra per jaar toe aan de Nederlandse juridische faculteiten ter versterking van het wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van het landelijk Sectorplan Rechtsgeleerdheid konden de faculteiten eigen onderzoeksplannen opstellen. De Nijmeegse rechtenfaculteit diende vorig jaar mei een sterk bestedingsplan in bij OCW. Daarin gaf de faculteit aan het bedrag te gebruiken om twee nieuwe interdisciplinaire onderzoeksgroepen te vormen:  Digital Legal Studies en Conflictoplossende Instituties.

Een van de bestedingsdoelen van het vrijgekomen budget was de aanstelling van een hoogleraar Empirical Legal Studies. Deze wens is met de aanstelling van Ter Voert vervuld. Binnen het kader van speerpunt Conflictoplossende instituties zal Ter Voert zich richten op het thema Het domein van de Rechter. Zij onderzoekt daarbij de rol van de rechtspraak met als aandachtspunten: de verhouding tussen rechtspraak en buitengerechtelijke vormen van geschilbeslechting; de legitimiteit en kwaliteit van de rechtspraak en het gebruik van digitale technologieën bij het oplossen van conflicten.

Empirisch juridisch onderzoek

Naast Ter Voert’s eigen onderzoek binnen Conflictoplossende instituties zal zij het empirisch onderzoek binnen de gehele faculteit steviger op de kaart zetten. Ook binnen het speerpunt Digital Legal Studies en beide onderzoekcentra – het Onderzoekcentrum voor Staat & Recht (SteR) en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) – zal Ter Voert een belangrijke rol spelen in de initiëring en stimulering van juridisch empirisch onderzoek.

Tevens zal Ter Voert zich inzetten om het juridisch empirisch onderzoek meer in te bedden in het onderwijs. Dit onderwijs zal zich onder meer richten op het interpreteren en gebruiken van  onderzoeksbevindingen in de praktijk. Verder richt het zich op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij research masters en promovendi om zelf empirisch onderzoek uit te voeren.