Zoek in de site...

Mid-term reviewcommissie lovend over SteR

Datum bericht: 17 december 2019

Het SteR is goed uit de bus gekomen tijdens de mid-term review, de tussentijdse evaluatie van het onderzoeksprogramma. De commissie komt tot het oordeel dat het onderzoekscentrum zeer goed functioneert. Het biedt een vruchtbaar onderzoeksklimaat en een duidelijk inspirerende onderzoeksomgeving voor zowel beginnende als verder gevorderde wetenschappers.

De gemaakte programmatische keuzes vormen de basis voor de uitgevoerde rechtswetenschap. Aan deze vorm van rechtswetenschap bestaat sterke behoefte in de samenleving. Het onderzoek zal dan ook zowel op de korte als de lange termijn een waardevolle bijdrage leveren aan de rechtsontwikkeling. De beleidsvoornemens voor de jaren 2019-2021 zetten deze goede lijn, die ook al door de visitatiecommissie in 2017 positief werd beoordeeld, voort. De commissie kwam ook nog met enkele aanbevelingen om het onderzoek van SteR de komende jaren verder te versterken. De visitatiecommissie bestond uit prof. dr. Elaine Mak, prof. dr. Ben Schueler en prof. dr. Steven Bartels.

Download het rapport (pdf, 227 kB).